Τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου (Chief Economist) στον ΣΕΒ αναλαμβάνει ο κ. Μιχάλης Μασουράκης. Πριν τη μετακίνησή του στον ΣΕΒ ο κ. Μασουράκης ήταν Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών στην Alpha Βank, στην οποία εργαζόταν από το 1996.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας σημειώνει: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται η τεκμηρίωση θέσεων και προτάσεων καθώς και η βαθιά γνώση και ανάλυση των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, που συντελούνται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και διαρκών μεταβολών. Ο ΣΕΒ ενισχύει τις δυνάμεις του και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του με τη συμμετοχή του διακεκριμένου οικονομολόγου Μιχάλη Μασουράκη, δημιουργώντας μαζί του μια ισχυρή ομάδα τεχνοκρατών, προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών του και της επιχειρηματικότητας συνολικά».

Ο κ. Μασουράκης αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο American University, Washington DC (MA, 1979) και στο Graduate Center of the City University of New York (PhD, 1983). Διετέλεσε Λέκτορας Οικονομικών στο Hunter College, New York (1981-1983), Οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1983-1987), Washington DC, και στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (1987-1996), Αθήνα. Στην περίοδο 1988-1996 διετέλεσε Αναπληρωματικό Μέλος στην Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διετέλεσε, επίσης, Μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2000-2004) και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2012-2015). Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Είναι, επίσης, μέλος του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.