Oι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν το 2014 στα 923,8 εκατ. ευρώ, έναντι 602,8 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 53,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 103,9 εκατ. ευρώ, έναντι 90,4 εκατ. ευρώ το2013, αυξημένη κατά 15%, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα των κατασκευών. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 76 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 59,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 85,9 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω ζημίες οφείλονται κυρίως σε προβλέψεις απομείωσης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων που αναπτύχτηκαν πριν την κρίση αλλά και σε απομείωση απαιτήσεων από κατασκευαστικά έργα εξωτερικού.
Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το 2014 ανήλθαν σε 111 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των Κατασκευών και της Βιομηχανίας εξόρυξης λευκόλιθου.
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός υποχώρησε στα 382,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 22 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του έτους. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2014 ανέρχονταν σε 352,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 735,4 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 566 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο των 3,3 δις ευρώ, ισχυροποιώντας τη θέση του Ομίλου και ενισχύοντας τις προοπτικές κερδοφορίας. Ο τομέας των κατασκευών αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του Ομίλου στα επόμενα τρίμηνα.
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους ανήλθε σε 793,5 εκατ. ευρώ έναντι 491,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 61,5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομέα προ αποσβέσεων (EBITDA-προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το 2013.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 0,7 εκατ. λειτουργική ζημία προ αποσβέσεων και προ ταμειακών προβλέψεων απομείωσης αξίας ενεργητικού.
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το 2013. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.
Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα καθαρά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το 2013. Σημειώνεται ότι, όπως και οι παραχωρήσεις, ο τομέας της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές πλέον ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, λειτουργεί 640 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον 245 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 229 MW στην Ελλάδα και 16 MW στην Πολωνία. Εξ αυτών, περίπου 8 MW αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία.
Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 110,3 εκατ. ευρώ, έναντι 105,7 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 4,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 74,3 εκατ. ευρώ, έναντι 69,9 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 6,3%.