Με την επιθυμία να είναι ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και να λειτουργεί ως αγορά ιδεών και εστία πνευματικών αναζητήσεων, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, φιλοξενεί στους χώρους του Καφέ εκθέσεις σύγχρονης τέχνης δίνοντας βήμα διαλόγου σε καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Στην έκθεση τέχνης με τίτλο «Στοιχεία εποχών» του Θεόδωρου Ψυκάκου εκτίθενται έργα που ανιχνεύουν το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο, με σκοπό την απόδοση των βιωμάτων του χώρου και των εντυπώσεων της μνήμης.
Ta «Στοιχεία εποχών» είναι στην πραγματικότητα μία αναζήτηση, ερμηνεία και εν τέλει σύνθεση του χώρου και των μορφών, που συνδιαλέγονται με τις διαχρονικές μορφές που «κατοικούν» εντός του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο Θεόδωρος Ψυκάκος είναι αρχιτέκτονας, MSc., με συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού έργου στο ενεργητικό του.
Η προσπάθεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου γίνεται προκειμένου να παρουσιαστεί η δουλειά και οι διαδρομές των καλλιτεχνών στον χώρο της Τέχνης και του πολιτισμού. Ταυτοχρόνως συμπληρώνει τη μουσειακή εμπειρία των επισκεπτών, προσφέροντας εικαστικά ερεθίσματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, τον άνθρωπο και τα τέχνεργα του.