Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου οι συμβάσεις όλων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τις συμβάσεις των ιδιωτικών κλινικών που θα παραταθούν μέχρι τις 15 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, η παράταση συμβάσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου αφορά στις υφιστάμενες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ), μονάδες τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ), οικοτροφεία, ιδρύματα / κλινικές χρονίων παθήσεων, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ειδικά ιδρύματα για ΑμεΑ, ιδρύματα ασυλικού τύπου και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Ειδικότερα, για όσες εκ των ΜΧΑ και ΜΤΝ έχουν υπογράψει το νέο σχέδιο σύμβασης, δεν τους αφορά η παράταση.
Παράλληλα, με εντολή του υπουργού Υγείας έχουν συγκροτηθεί ομάδες εργασίας για κάθε κατηγορία παρόχων χωριστά με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων. Οι ομάδες εργασίας θα ξεκινήσουν άμεσα, εντός της εβδομάδας, έτσι ώστε οι συζητήσεις για τις νέες συμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί προτού λήξει η παράταση.