Μεγάλες αλλαγές προκειμένου να δηλώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα των φορολογουμένων και να γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» περιλαμβάνει το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης του 2015, στο οποίο θα δηλωθούν ως τέλος Ιουνίου τα εισοδήματα του 2014, το οποίο παρουσιάζει «Το Βήμα της Κυριακής».
Τα περυσινά εισοδήματα θα φορολογηθούν με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και ανώτερο φορολογικό συντελεστή 42%, αλλά η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με τους εταίρους για αλλαγές στην κλίμακα έτσι ώστε να επανέλθει το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθεί ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής ακόμη και στο 48%. Ολα αυτά όμως θα ισχύσουν του χρόνου.
Με το νέο έντυπο της Εφορίας Ε1 για τα εισοδήματα του 2014 οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αναλυτικά, είτε αυτά προέρχονται από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Μάλιστα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει συμπεριλάβει για πρώτη χρονιά στο νέο έντυπο της Εφορίας ξεχωριστούς κωδικούς τόσο για τους τόκους των φορολογουμένων που η ίδια γνωρίζει βάσει των στοιχείων των τραπεζών όσο και για εκείνους για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και θα πρέπει οι φορολογούμενοι σε κάθε περίπτωση να τα δηλώσουν.

Επίσης μπαίνει τέλος στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των αγροτών καθώς για πρώτη φορά θα φορολογηθούν με βάση τα πραγματικά τους κέρδη που έχουν προκύψει από τα βιβλία τους.
Την ίδια στιγμή επανέρχονται οι κωδικοί που επιβάλλουν σε όσους αγόρασαν ή έχτισαν ακίνητο το 2014 ή αγόρασαν μετοχές να τους συμπληρώσουν με τα ποσά που δαπάνησαν. Ουσιαστικά επανέρχεται το «πόθεν έσχες», αφού την ίδια στιγμή καλούνται να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων αυτών.
Οι καταθέσεις


Αξίζει να τονιστεί ότι με τη διαδικασία αυτή ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών θα καταρτίσει ένα πλήρες «καταθεσιολόγιο» για τον κάθε πολίτη χωριστά. Οσοι «ξεχάσουν» να δηλώσουν τους τόκους (δηλαδή, στην ουσία τις ίδιες τις καταθέσεις) κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με φορολογικούς ελέγχους.
Παράλληλα στη νέα φορολογική δήλωση θα δηλωθούν τα εισοδήματα που έχουν προκύψει από την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δηλαδή από μεταβίβαση ακινήτων περιουσίας και το κέρδος από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.
Στα τεκμήρια δεν υπάρχει καμία αλλαγή, με μόνη προσθήκη τους μήνες κυριότητας σε κατόχους δεξαμενών κολύμβησης.
Αυτό που θα διαπιστώσει κανείς ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στο νέο έντυπο της Εφορίας είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να ομαδοποιήσει τις διάφορες κατηγορίες εσόδων μαζί με τους αντίστοιχους παρακρατούμενους φόρους. Για τον λόγο αυτόν έχει καταργηθεί ο πίνακας 8 της φορολογικής δήλωσης, όπου σε αυτόν αναγράφονταν αναλυτικά όλοι οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι. Πλέον οι φόροι αυτοί βρίσκονται σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία –πηγή εισοδήματος.
Οι δαπάνες που εκπίπτουν


Στη δήλωση έχει καταργηθεί ο κωδικός βάσει του οποίου εκπίπτει από τον φόρο το ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον. Ουσιαστικά οι μοναδικές ουσιαστικές δαπάνες που μειώνουν τον φόρο είναι οι ιατρικές (και αυτές με προϋποθέσεις), οι αποδείξεις δαπανών και οι δωρεές.
Στην πρώτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης για πρώτη φορά στον πίνακα 4 μαζί με τα φορολογούμενα εισοδήματα από μισθωτή εργασία θα δηλωθούν και οι παρακρατηθέντες φόροι και οι μειώσεις (π.χ., ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον ίδιο τον φορολογούμενο). Στον ίδιο πίνακα θα δηλωθούν για πρώτη φορά ξεχωριστά και αναλυτικά τα εισοδήματα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού.
Στη δεύτερη σελίδα υπάρχουν αρκετές και ουσιαστικές αλλαγές καθώς πλέον ομαδοποιούνται όλα τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και από ελευθέρια επαγγέλματα σε μία κατηγορία με γενικό τίτλο «Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα», ενώ σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και οι παρακρατηθέντες φόροι. Επίσης υπάρχει ειδική κατηγορία όπου θα αναγραφούν μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ σημαντικές αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα με τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία μετά και την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.


ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Εισόδημα από ακίνητα

Στους κωδικούς για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση.
Στην τρίτη σελίδα περιλαμβάνεται για πρώτη φορά ξεχωριστός πίνακας στον οποίο θα δηλωθούν τα εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Τα τεκμήρια παραμένουν ως έχουν χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή. Σημαντική αλλαγή παρουσιάζουν οι κωδικοί για το «πόθεν έσχες» καθώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν είτε με ανάλωση κεφαλαίου είτε με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων κωδικών της φορολογικής δήλωσης την προέλευση των χρημάτων για αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, μετοχών κ.τ.λ.
Τέλος, στην τέταρτη σελίδα θα διαπιστώσει κάποιος την κατάργηση του πίνακα 8 (προκαταβληθέντες – παρακρατηθέντες φόροι) και την αντικατάστασή του από τα στοιχεία των εξαρτώμενων μελών των φορολογουμένων. Στην ίδια σελίδα περιλαμβάνονται ο πίνακας 7 (ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή τον φόρο) και ο πίνακας 6 (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία –ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη).
Η νέα φορολογική δήλωση αναμένεται να εμφανιστεί στο σύστημα Taxis προκειμένου να μπορούν να τη συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι γύρω στο Πάσχα και αυτό διότι θα πρέπει πρώτα να εκδοθούν δεκάδες εγκύκλιες διαταγές βάσει των οποίων θα εφαρμοστεί ο τελευταίος φορολογικός νόμος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) με τον οποίο επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.
Οι προθεσμίες

Με εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου καθορίστηκαν κατ’ εφαρμογήν του νέου νόμου οι ημερομηνίες υποβολής της δήλωσης, καθώς και της πληρωμής των φόρων. Ετσι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο φορολογικός νόμος, όλες οι φορολογικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, θα υποβληθούν ως τις 30 Ιουνίου, ενώ τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα εξοφληθούν σε τρεις δόσεις: η πρώτη ως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία ως το τέλος Νοεμβρίου.
Στην ίδια εγκύκλιο η κυρία Σαββαΐδου διευκρινίζει ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι 18άρηδες οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ