Οι έρευνες του Great Place to Work® έχουν δείξει ότι μια ισχυρή κουλτούρα με γνώμονα τις αξίες είναι κρίσιμη για την επιτυχία των οργανισμών με υψηλές αποδόσεις. Οι οργανισμοί με κουλτούρα ισχυρών αξιών είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από ό,τι οι ομότιμοί τους. Στο Great Place to Work® πιστεύουμε ότι οι οργανισμοί πρέπει να βάζουν τις αξίες στο επίκεντρο της επιχείρησής τους. Και αυτό όχι μόνο ως αντίδραση στα διάφορα σκάνδαλα και κρίσεις που έχουν πλήξει τις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και ως εργαλείο ελαχιστοποίησης του κινδύνου να πέσουν θύματα σε μελλοντικά σκάνδαλα και κρίσεις. Οι ισχυρές αξίες θα βοηθήσουν στην ανθεκτικότητα των οργανισμών.

Τα Best Workplaces προσδίδουν τεράστια αξία στις αξίες τους
Πρόσφατα διενεργήσαμε έρευνα σε 100 οργανισμούς που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον της Μεγάλης Βρετανία για το έτος 2014.
Από την έρευνά μας διαπιστώθηκαν τα εξής:
  • Το 97% των εταιρειών αυτών δηλώνουν ότι ακολουθούν συγκεκριμένες αξίες. Τις τοποθετούν στην καρδιά όλων των δραστηριοτήτων τους και αποδίδουν την επιχειρηματική επιτυχία σε αυτές.
  • Το υπόλοιπο 3% δηλώνει ότι, αν και δεν έχει ένα συγκεκριμένο σετ αξιών, το σύνολο των δραστηριοτήτων του χαρακτηρίζεται από αρχές και αξίες.
Ετσι, ακόμη και αν ένας επιτυχημένος οργανισμός δεν έχει ρητά επίσημες γραπτές αξίες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει μια ισχυρή κουλτούρα που καθοδηγεί το τι είναι, το τι κάνει και πώς το κάνει.
Ωστόσο, για πολλούς οργανισμούς, οι αξίες που ακολουθούν απλά δεν πετυχαίνουν τον στόχο τους. Για τους εργαζομένους αποτελούν απλά και μόνο λόγια εκ μέρους της εταιρείας και της διοίκησης. Οι εργαζόμενοι βλέπουν ή ακούν για τακτικές όπως η πολιτική και η ευνοιοκρατία, που οδηγούν σε αντιλήψεις ότι ο οργανισμός είναι άδικος και ότι οι ίδιοι οι διευθυντές δεν ζουν σύμφωνα με τις αξίες.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εργαζόμενοι αναπόφευκτα γίνονται κυνικοί, αντιλαμβανόμενοι ότι οι αξίες δεν έχουν πραγματικό νόημα και είναι απλά «λόγια βγαλμένα από το λεξικό».
Επομένως, οι αξίες επιφέρουν επιχειρηματικό όφελος;


Μια πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη των δεδομένων και οργανωτικών αποδόσεων για την περίοδο 2007-2011 του Great Place to Work® έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δημοσιοποιημένων αξιών ενός οργανισμού (π.χ. στην ιστοσελίδα του) και της οικονομικής του απόδοσης. Με άλλα λόγια, είναι αδιάφορο αν ένας οργανισμός επιλέγει ή όχι να να δημοσιοποιήσει τις αξίες του.
Ωστόσο η μελέτη διαπίστωσε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μιας κουλτούρας ισχυρών αξιών («υψηλή ακεραιότητα»), όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους υπαλλήλους, και της οργανωτικής απόδοσης. Δηλαδή, οι αξίες θα πρέπει να «τεθούν σε ισχύ» σε όλο τον οργανισμό.

Αρα ποιο είναι το μυστικό για την εμπέδωση ενός συστήματος αξιών σε έναν οργανισμό;


  • Αναδείξτε ποιο το όφελος για τον Οργανισμό.
Θα πρέπει να είναι ένας λόγος που οι υπάλληλοί σας θα καταλάβουν –π.χ. πώς αυτές οι αξίες θα σας δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή πώς συνδέονται με το όραμα της μάρκας σας. Οι αξίες θα πρέπει να είναι μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, όχι πρωτοβουλία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Κάντε τις αξίες πρότυπο.
Αν οι ηγέτες δεν υιοθετούν τις αξίες, αυτές σύντομα θα φθαρούν και θα χάσουν το νόημά τους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποιες είναι οι συμπεριφορές που αναδεικνύονται από τις αξίες και να βεβαιωθείτε ότι αυτές τίθενται ως πρότυπο από όλα τα διοικητικά στελέχη.
  • Κρατήστε τις αξίες απλές και κοινοποιήστε τες.
Οι αξίες πρέπει να είναι αρκετά απλές ώστε οι άνθρωποι να τις θυμούνται. Να είστε δημιουργικοί όταν τις επικοινωνείτε, καθώς επιθυμείτε οι άνθρωποι να θυμούνται κάθε αξία ξεχωριστά και τι αντιπροσωπεύει. Οταν οι αξίες αφομοιώνονται πραγματικά, αυτό γίνεται προφανές σε όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα, μια και αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής γλώσσας και επικοινωνίας της επιχείρησης.
Ο κ. Γιώργος Μαύρος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Great Place to Work Institute Hellas.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ