Ο όμιλος Lufthansa βελτιώνει περαιτέρω τις δομές ασφάλειας. Σε συντονισμό με την Πολιτική Αεροπορία της Γερμανίας (Luftfahrtbundesamt), τις άλλες γερμανικές αεροπορικές εταιρείες και τον Σύνδεσμο Αεροπορικής Βιομηχανίας της Γερμανίας (Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft), οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa πρόκειται να υιοθετήσουν μια νέα διαδικασία σε ό,τι αφορά την παραμονή στο πιλοτήριο ως προληπτικό μέτρο.
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, δύο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα πρέπει να βρίσκονται εντός του πιλοτηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.
Οι επιβατικές αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa θα υιοθετήσουν τη νέα διαδικασία το συντομότερο δυνατό, σε συνεννόηση με τις εθνικές αρχές αεροπορίας.
Ο όμιλος Lufthansa επίσης διευρύνει τις δομές ασφαλείας. Εκτός από τους πιλότους ασφαλείας της κάθε αεροπορικής εταιρείας-μέλους, δημιουργείται η νέα θέση του πιλότου ασφαλείας του ομίλου, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. Η νέα θέση έχει άμεση ισχύ και θα την καταλάβει ο κυβερνήτης Βέρνερ Μάας, ο οποίος θα τη διατηρήσει παράλληλα με την τρέχουσα αρμοδιότητά του ως πιλότου ασφαλείας της Deutsche Lufthansa AG.
Ο κυβερνήτης Μάας, με τη νέα του ιδιότητα, θα έχει ως πρωταρχική αρμοδιότητα για όλο τον όμιλο την εξέταση και περαιτέρω τελειοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων και θα αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου κ. Κάρστεν Σπορ.