Σημαντική αύξηση των εξαγωγών ελληνικού οίνου καταγράφηκε το 2014, τόσο σε όγκο (15,54%) όσο και σε αξία (5,20%), σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).
Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία επεξεργάστηκε όπως κάθε χρόνο η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), καταδεικνύουν εντυπωσιακή αύξηση σε όγκο των εξαγωγών οίνου προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 19,90%. Αντιστοίχως, η αξία τους καταγράφει μικρότερη άνοδο κατά 6,67%. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση της μέσης τιμής εξαγωγής ανά λίτρο κατά 11,06%, από 2,17 ευρώ το 2013 σε 1,93 ευρώ το 2014.
Διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά τον όγκο των εξαγωγών οίνου σε τρίτες χώρες, όπου καταγράφεται μικρή μείωση κατά 3,67%. Ωστόσο, παρατηρείται μια μικρή αύξηση (1,34%) της αξίας των εξαγωγών προς τις χώρες αυτές. Αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή ανά εξαγόμενο λίτρο οίνου, κατά 6,94%, γεγονός που σημαίνει ότι οι έλληνες παραγωγοί εξάγουν σχετικά ακριβότερους οίνους, χωρίς αυτό να επηρεάζει ιδιαίτερα τους όγκους των εξαγωγών.
Γερμανοί οι μεγαλύτεροι πότες ελληνικού κρασιού
Η μεγαλύτερη καταναλώτρια ελληνικού κρασιού παραμένει η Γερμανία, η οποία απορροφά το 56% των εξαγωγών στην ΕΕ και το 42% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών οίνου. Οι εξαγωγές προς τη Γερμανία παρουσιάζουν σταθερότητα σε αξία, αύξηση σε όγκο και μείωση στις μέσες τιμές πώλησης.
Αξιοσημείωτες μεταβολές στις εξαγωγών ελληνικών οίνων στην ΕΕ παρουσιάζουν:
Αυστρία: αύξηση των όγκων κατά 66,66%
Ηνωμένο Βασίλειο: αύξηση σε αξία κατά 10,11%, σε όγκο κατά 78,03% και στη μέση τιμή ανά λίτρο κατά 38,15%.
Ιταλία: μειώθηκε η αξία των εξαγωγών κατά 35,33%, ο όγκος κατά 30,14%, και η μέση τιμή ανά λίτρο κατά 7,43%
Γαλλία: αυξήθηκε η αξία των εξαγωγών κατά 83,95%, ο όγκος κατά 101,67%, ενώ μειώθηκε η μέση τιμή ανά λίτρο κατά 8,79%.
Όσον αφορά τις εξαγωγές ελληνικών οίνων σε τρίτες χώρες, προνομιακή θέση εξακολουθούν να κατέχουν οι ΗΠΑ που απορροφούν το ήμισυ περίπου των ελληνικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες με αξία στα 8.244.876 ευρώ.
Βελτιωμένα μεγέθη παρουσιάζει και ο Καναδάς ως προς την αξία (+12,53%), τον όγκο (+7,73%) και τη μέση τιμή ανά λίτρο (+4,46%).
Οι εξαγωγές προς Κίνα παρουσίασαν ύφεση το 2014, ακολουθώντας την επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας, καταγράφοντας μειώσεις στην αξία (31,65%), στον όγκο (-21,26%) και στη μέση τιμή ανά λίτρο (-12,53%).
Η Αυστραλία και η Ελβετία αποτελούν τον τέταρτο και πέμπτο προορισμό των ελληνικών κρασιών, με τις δύο χώρες να καταγράφουν σχετική σταθερότητα στην αξία, τον όγκο και τις μέσες τιμές ανά λίτρο οίνου.