Πακέτο δόσεων συνολικού ύψους 4,9 δισ. ευρώ διεκδικεί η Ελλάδα με πολιτική απόφαση που αναμένεταισε έκτακτο Eurogroup Παρασκευή ή Δευτέρα.

Το καινούργιο στοιχείο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος», είναι ένα ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ομόλογα του EFSF και αποτελεί μέρους του πακέτου των 10,9 δισ. ευρώ για τις τράπεζες που επιστράφηκε πριν από λίγες ημέρες από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στον EFSF.
Το «στόρι» σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους έχει ως εξής.
Το ΤΧΣ πλήρωσε στο παρελθόν με ρευστό ένα ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ για τις ανάγκες εξυγίανσης τραπεζών (bank resolution) κι έτσι δεν «χαράμισε» το αντίστοιχο ποσό από το στοκ των ομολόγων του EFSF που κατείχε. Τραπεζικοί κύκλοι παρατηρούν ότι το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα πίσω ποσό 1,2 δισ. ευρώ από τον EFSF, κάτι το οποίο εξαρτάται ασφαλώς και από τις πολιτικές ισορροπίες.
Πιο απλά, από τα 10,9 δισ. ευρώ που έφυγαν από την Ελλάδα μετά το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου θα μπορούσαν να επιστρέψουν 1,2 δισ. ευρώ.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει λάβει γνώση της δυνατότητας αυτής στο πλαίσιο των έντονων διαβουλεύσεων που γίνονται για την εκταμίευση μίας ή δύο δόσεων από την ευρωπαϊκή πλευρά μέσα στον Απρίλιο με στόχο να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα ρευστότητας.
Το άλλο δεδομένο είναι η γνώση ότι είναι εντελώς αδύνατο να εκταμιευθεί αυτή τη στιγμή δόση από το ΔΝΤ λόγω των πολύ αυστηρών διαδικασιών που προβλέπουν τήρηση του προγράμματος και των προαπαιτούμενων ενεργειών, αλλά και των ισορροπιών στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
Με βάση αυτές τις πληροφορίες το πακέτο των4,9 δισ. ευρώ που διεκδικεί η Ελλάδαπεριλαμβάνει;
1. Το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ των SMPs, δηλαδή την επιστροφή τω κερδών που αποκόμισαν στο παρελθόναπό ελληνικά ομόλογαη ΕΚΤ και οι Κεντρικές Τράπεζες της ευρωζώνης.
2. Την επιστροφή των 1,2 δισ. ευρώ από τον EFSF. Οι δύο πρώτες αυτές εκταμιεύσεις, ύψους 3,1 δισ. ευρώ, θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα στην κυβέρνηση τον Απρίλιο χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσει δράσεις του προηγούμενου προγράμματος. Πρόκειται για μια έκτακτη «παράκαμψη» ώστε να δοθεί ανάσα με βάση μια λίστα μεταρρυθμίσεων.

3. Την εναπομείνασα δόση των 1,8 δισ. ευρώ από το παλιό πρόγραμμα του EFSF. Αυτή όμως η δόση απαιτεί συμφωνία για το «μείγμα» των μεταρρυθμίσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί πριν από το τέλος Απριλίου.