Η πιλοτική εφαρμογή της «κάρτας πολίτη» αποτελεί την πιο… αντιδημοφιλή ρύθμιση στο πρώτο σχέδιο νόμου Κατρούγκαλου!
Δεν είναι μόνο ότι η πρόβλεψη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση του πολίτη συγκεντρώνει, κατά τη δημόσια διαβούλευση, τα περισσότερα σχόλια σε σχέση με τα υπόλοιπα 35 άρθρα του σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά κυρίως την επαναπρόσληψη των απολυμένων στο Δημόσιο, την αποκατάσταση των «διαθέσιμων» αλλά και αλλαγές στη δημόσια διοίκηση.
Στη συντριπτική τους πλειονότητα, όσοι επέλεξαν να σχολιάσουν τη ρύθμιση για την κάρτα του πολίτη τοποθετούνται αρνητικά, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση με αυτήν. Ξεκινούν από το αίτημα απόσυρσης και φτάνουν ως τη διατύπωση ότι αν «περάσει» και εφαρμοστεί, εκείνοι δεν θα παραλάβουν την κάρτα.
«Προσωπικά δεδομένα» και «φακέλωμα»
Οι παρεμβάσεις στη δημόσια διαβούλευση προέρχονται κυρίως από πολίτες που προτάσσουν τον κίνδυνο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να καταστούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, μιλούν για ηλεκτρονικό φακέλωμα και οι περισσότεροι αναδεικνύουν το ζήτημα της προσωπικής ελευθερίας σε συνδυασμό με την ορθόδοξη χριστιανική τους πίστη.
Το βράδυ της Παρασκευής, μόλις δύο 24ωρα αφότου δόθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου, τα σχόλια για το άρθρο που αφορά την κάρτα του πολίτη είχαν ξεπεράσει τα 440, ως επί το πλείστον με αρνητική χροιά.
Ήδη από το 2011 υπάρχει ισχύουσα ρύθμιση η οποία ορίζει ότι κάθε φορά που εγγράφεται ένας χρήστης σε μία ηλεκτρονική υπηρεσία προσδιορίζονται τα αναγνωριστικά και τα διαπιστευτήρια που θα απαιτηθούν για την παροχή αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Αυτή η προσέγγιση έχει αποτέλεσμα κάθε διαδικτυακός τόπος που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να θέτει διαφορετικές απαιτήσεις, οι οποίες δεν βοηθούν στην ανάπτυξη κοινών υποδομών, όπως της «κάρτας του πολίτη».
Έτσι, με το άρθρο 16 προστίθεται διάταξη με την οποία θεσμοθετείται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης διαπιστευτηρίων που έχουν εκδοθεί από άλλους φορείς σε διαφορετικές υπηρεσίες ηλεκτρονικές διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα παρέχεται η αναγκαία τεχνική διαλειτουργικότητα της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προβλέπεται στον ν. 3979/2011 με συστήματα φορέων του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, διαμέσου αμοιβαίως αναγνωρισμένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, που σχετίζονται με βασικά μητρώα, όπως ιδίως: α) το μητρώο ταυτοτήτων, β) το μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μητρώο και δ) το δημοτολόγιο.
Έτσι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση –Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», παρέχεται κοινή βάση για «ασφαλείς ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών…».
Επίσης, με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή η «κάρτα πολίτη» που θα περιλαμβάνει βασικούς αριθμούς μητρώων ως αναγνωριστικούς για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του κατόχου της.
Με την πιλοτική εφαρμογή η «κάρτα πολίτη» αποτελεί πλέον την ηλεκτρονική ταυτότητα των δικαιούχων επιδότησης σίτισης και θα περιλαμβάνει βασικά μητρώα, δηλαδή βασικά στοιχεία, π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ως αναγνωριστικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του κατόχου της.
Γενικά, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνει ότι η «κάρτα του πολίτη» μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στις καθημερινές συναλλαγές με τη διοίκηση.
Δημοτική Αστυνομία
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμβληματικές διατάξεις του σχεδίου νόμου αφορούν την αποκατάσταση αδικιών από ρυθμίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων στο πλαίσιο μνημονιακών δεσμεύσεων. Περιλαμβάνουν ανάκληση απολύσεων, αποκατάσταση δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα, ανασύσταση ειδικοτήτων και κλάδων που είχαν καταργηθεί. Και ως προς αυτά, «διαθέσιμοι», απολυμένοι και συνδικαλιστικοί φορείς εκτιμούν ότι το σχέδιο νόμου κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
Δεν λείπουν όμως οι ενστάσεις για εξειδικευμένα ζητήματα, τα αιτήματα για κάλυψη υπαλλήλων που εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν θέση για να μη χάσουν τη δουλειά τους και η διεκδίκηση ταχείας επίλυσης προβλημάτων που για χρόνια παραμένουν εκκρεμή (όπως επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ που παραμένουν αδιόριστοι).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 25 που αφορά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον για γραπτές τοποθετήσεις.
Καταγράφηκαν τα περισσότερα σχόλια -μετά την «κάρτα του πολίτη»- έχοντας αγγίξει, το βράδυ της Παρασκευής, τα 331 σχόλια. Αν και είναι θετική η αποτίμηση της προσπάθειας να δοθεί νομοθετική λύση στο πρόβλημα των δημοτικών αστυνομικών, υπάρχουν και… κόκκινες κάρτες.
Σε πλήθος παρεμβάσεων κυριαρχεί το αίτημα επανεξέτασης της ρύθμισης από το υπουργείο, ώστε να είναι εθελοντική η επιστροφή στους δήμους από όλες τις υπηρεσίες όπου έχουν τοποθετηθεί πρώην δημοτικοί αστυνομικοί. Ζητούν να δοθεί το δικαίωμα επιλογής σε όλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς -και σε όσους εντάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά και σε όσους έχουν μετακινηθεί σε θέσεις στις φυλακές, στις περιφέρειες κτλ.- είτε να παραμείνουν εκεί είτε να επιστρέψουν στη δημοτική αστυνομία.