Συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2015 η αποεπένδυση στις κατοικίες, η οποία αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στη μειωμένη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, το 2014 ολοκληρώθηκαν μόνο 9.553 οικιστικές μονάδες, από 11.748 το 2013, έναντι 66.075 το 2008 και 103.865 το 2007.
Αυξήθηκε επίσης σημαντικά και ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, που σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ανήλθε στο 28,1% το τρίτο τρίμηνο 2014, από 20,2% το τρίτο τρίμηνο 2012 και 9,7% το τρίτο τρίμηνο 2010.
Η προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού τομέα μειώθηκε το 2014 στο 2,2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, έναντι 2,5% το 2013, 5,0% το 2008 και 5,7% που απέδωσε το 2007.
«Ας σημειωθεί ότι στο 2014 περί το 20% μόνο (2009: 82%) των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, ενώ το μέσο ποσοστό δανειοδότησης διαμορφώθηκε σε 35% περίπου της συνολικής αξίας του ακινήτου (2009: 70%)» αναφέρουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας.
Όσον αφορά στην οικοδομική δραστηριότητα, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, προκύπτει ότι εξασθένησαν οι αρνητικές πιέσεις στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (που αναφέρεται σε κατοικήσιμα και μη κτίρια) το 2014 συγκριτικά με το 2013.
Συγκεκριμένα, ο όγκος των νέων οικοδομών, βάσει αδειών, μειώθηκε το 2014 κατά 5,8%, έναντι πτώσης κατά 25,6% που κατέγραψε το 2013. Σημειώνεται όμως η μεγάλη αύξηση που σημείωσε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο 2014 κατά 13,1%, έναντι μεγάλης πτώσης κατά 43,9%, σε ετήσια βάση, που παρουσίασε τον Δεκέμβριο 2013.
Επισημαίνεται ότι στην περίοδο 2007-2014 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, με βάση τον όγκο των οικοδομών, μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 22,0%, ενώ από το 2010 ως το 2014 υπέστη σωρευτική πτώση κατά 69,7%.
Παράλληλα, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών στη χρονική περίοδο 2007-2014 μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,8%, παρουσιάζοντας και σωρευτική πτώση 73,2% μεταξύ του 2010 και 2014.