Αύξηση πωλήσεων κατά 9,8% παρουσίασε ο όμιλος Creta Farm το 2014, φθάνοντας τα 104,8 εκατ. ευρώ, ενώ και τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ από 774 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Βελτίωση κατά 88,6% εμφάνισαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου που ανήλθαν στα 10,9 εκατ. ευρώ.
Στην αύξηση πωλήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση, συνέβαλε σημαντικά η αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας που έφτασε στο 25,2 %. Παράλληλα, η θετική προϊοντική μίξη που προήλθε συγκεκριμένα από νέα προϊόντα και την καινοτόμα σειρά προϊόντων «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» που παρουσίασε σημαντική αύξηση του μεριδίου κατά 15% σε σχέση με πέρυσι και μερίδιο αγοράς που ανήλθε στο 15%. Η αύξηση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των στοιχείων κόστους.
Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου ανήλθαν σε -1,3 εκ. ευρώ έναντι -21,9 εκ. ευρώ ζημιών στη αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να σημειωθεί ότι το 2013 κατεγράφησαν έκτακτες απομειώσεις 14,9 εκ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν κυρίως από write off αποθεμάτων και απαιτήσεων πελατών.
Το τρίτο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία προέβη σε σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την Primo Meats, τη μεγαλύτερη εταιρεία αλλαντικών της Αυστραλίας. Το πλάνο της συμφωνίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων της σειράς «Oliving» στην εγχώρια αγορά της Αυστραλίας, μέσω co-branding της σειράς Hans, η οποία αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο brand της χώρας. Η συνεργασία αφορά στην εξαγωγή τεχνολογίας μέσω licensing agreement και στην παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ήδη μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις της Ηans ανήλθαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ ο στοχεύει σε διψήφιο μερίδιο αγοράς το τρέχον έτος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η εταιρεία προχωρά στον εξορθολογισμό των θυγατρικών και κοινοπραξιών που δεν συνάδουν με αποδόσεις πάνω από το κόστος κεφαλαίου της εταιρείας και έτσι προχώρησε σε αποεπένδυση από τη Creta Farms Nordic AB (κοινοπραξία με τη Σουηδική Parsons Sverige). Βασική στρατηγική της Creta Farms τα επόμενα χρόνια είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
Ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι «Τα αποτελέσματα του έτους 2014 αντικατοπτρίζουν την επιτυχή νέα στρατηγική της εταιρείας, που περιλαμβάνει διεύρυνση του μεριδίου μας στην τοπική αγορά, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Επιπρόσθετα, , εστιάζουμε στην αύξηση των σημείων πώλησής μας, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τα προϊόντα μας όλοι οι καταναλωτές. Παράλληλα, επενδύουμε σε στρατηγικές ανάπτυξης της παρουσίας μας στο εξωτερικό και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να διεισδύσουμε σε νέες αγορές με επιτυχία, επισφραγίζοντας τη δυναμική μελλοντική μας πορεία. Με επίκεντρο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας βάσης, της κοστολογικής μας δομής, καθώς και των στοιχείων κόστους, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα μας στο μέλλον.»