Το Ασημένιο Κύπελλο του Σπύρου Λούη επέστρεψε στην Αθήνα μετά την εξάμηνη παραμονή του στο Ολυμπιακό Μουσείο, στη Λωζάνη. Ως γνωστόν τον Ιούλιο του 2012 το Κύπελλο αποκτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε διεθνή δημοπρασία.
Από τον Σεπτέμβριο του 2012 ως και τον Αύγουστο του 2014, το Κύπελλο ήταν εκτεθειμένο στο Μουσείο της Ακρόπολης όπου περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να πληροφορηθούν για την ιστορία και τον συμβολισμό του.
Στη συνέχεια, για έξι μήνες, το Κύπελλο βρέθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης. Πλέον θα παραμείνει στο Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι την ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο οποίο θα στεγαστεί μονίμως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κύπελλο εκτίθεται σε χώρο που δεν απαιτεί την αγορά εισιτηρίου διότι σύμφωνα με το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος οφείλει να είναι προσβάσιμο σε όλους.