Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης θα αναλάβει ο Δημήτρης Γιαννακίδης, έμπειρο ανώτατο στέλεχος της βιομηχανίας, μετά από πρόταση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη και του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου.

Σε κοινή τους δήλωση οι κ.κ. Λαφαζάνης και Αποστόλου ανέφεραν πως στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παραγωγική αναζωογόνηση της χώρας, η κυβέρνηση στηρίζει πλήρως την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

«Τονίζουμε την ανάγκη να εφαρμοσθεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της βιομηχανίας, το οποίο ως έναν από τους κύριους στόχους του θα πρέπει να έχει τη στήριξη και ενδυνάμωση της τευτλοκαλλιέργειας και των τευτλοπαραγωγών στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε να αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΒΖ ο Δημήτρης Γιαννακίδης, πετυχημένο, δοκιμασμένο και έμπειρο ανώτατο στέλεχος της βιομηχανίας», ανέφεραν.

Τέλος, ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσαν ότι για την εκκίνηση της φετινής τευτλοκαλλιέργειας στηρίζουν ένα τιμολόγιο για τους τευτλοπαραγωγούς, που θα καθιστά βιώσιμη την καλλιέργειά τους και θα τους αποδίδει ένα αξιοπρεπές εισόδημα με βάση το περυσινό τιμολόγιο.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στη σημερινή του συνεδρίαση (16/3/2015) έκανε αποδεκτή την παραίτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κ. Λάμπρου Χαραλάμπους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Δημήτριο Γιαννακίδη.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη
Γιαννακίδης Δημήτριος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μελέτης Γεώργιος, Μέλος
Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος
β. Μη Εκτελεστικά Μέλη
Φεφές Μιχαήλ, Μέλος
γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
Κολιάτσας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος
Μόκου Ελένη, Μέλος
Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.