Νομοθετική ρύθμιση με την οποία παρατείνεται για 18 μήνες η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν είχαν άδειες εγκατάστασης, προωθεί το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Η προθεσμία έληγε σήμερα και παρατείνεται έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016.