Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει την αρμοδιότητα να ρυθμίζει τις δραστηριότητες των συστημάτων εκκαθάρισης τίτλων και δικαίωσε τη βρετανική κυβέρνηση που είχε καταφύγει κατά της απόφαση της ΕΚΤ για απομάκρυνση των εκκαθαριστικών οίκων από το Σίτυ του Λονδίνου.

Η σχετική απόφαση εκκρεμούσε από το 2011 όταν και η Βρετανία αντιτάχθηκε στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να απαγορεύσει στους οίκους εκκαθάρισης της χώρας να δραστηριοποιούνται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι αποτιμημένα σε ευρώ.

Σύμφωνα με την τότε απόφαση της ΕΚΤ, η οποία κατέπεσε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οίκοι εκκαθάρισης θα έπρεπε να έχουν έδρα την ευρωζώνη, εφόσον διαχειρίζονται πάνω από το 5% της αγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων που αποτιμούνται σε ευρώ.

Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών είχε εξ αρχής υποστηρίξει πως η απόφαση αυτή παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς και είχε προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μετά από πολύχρονες διαδικασίες το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι η υποχρέωση αυτή υπερβαίνει τα όρια της απλής επίβλεψης και αποσαφήνισε ότι η ΕΚΤ δεν έχει την απαιτούμενη αρμοδιότητα προς ρύθμιση της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθάρισης τίτλων.