Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και στην ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Την ημερίδα οργανώνει το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) και σκοπός της είναι η ανάδειξη της συμβολής των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και διεθνώς.
Η ημερίδα απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, βιβλιοθηκονόμους, αλλά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιοποίησης του όγκου των οικονομικών δεδομένων από τις βιβλιοθήκες.
Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. δημιουργήθηκε το 2012 με σκοπό τη συνεργασία των βιβλιοθηκών-μελών του για την ανταλλαγή υπηρεσιών και πόρων σχετικών με τις συλλογές οικονομικού περιεχομένου.
Οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο ΔΙ.Ο.ΒΙ. προέρχονται από τους φορείς: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που μπρούν να βρουν στη διεύθυνση bankofgreece.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015.