Προτάσεις Λοβέρδου για αλλαγές στα δημοτικά σχολεία

Λιγότερη ύλη, μεγαλύτερη παρέμβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διδακτική διαδικασία, δύο τύπους δημοτικών σχολείων και εισαγωγή μίας ώρας μελέτης στο σχολείο περιλαμβάνουν οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας γα τις αλλαγές στο δημοτικό που παρουσιάστηκαν σήμερα, Πέμπτη, από τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Μάρνυ Παπαματθαίου
Λιγότερη ύλη, μεγαλύτερη παρέμβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διδακτική διαδικασία, δύο τύπους δημοτικών σχολείων και εισαγωγή μίας ώρας μελέτης στο σχολείο περιλαμβάνουν οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας γα τις αλλαγές στο δημοτικό που παρουσιάστηκαν σήμερα, Πέμπτη, από τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
«Οι μαθητές πρέπει να έχουν τον χρόνο να αναζητούν, να βρίσκουν τη γνώση που τους χρειάζεται, με συνοδοιπόρους δασκάλους και δασκάλες. Το ζητούμενο του νέου ωρολογίου προγράμματος, με τον εξορθολογισμό της ύλης και την εισαγωγή μιας ώρας μελέτης στο ημερήσιο πρόγραμμα, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν κάθε μέρα να προετοιμαστούν για λιγότερα μαθήματα ώστε να έχουν χρόνο να σκέφτονται, να συνεργάζονται, να διατυπώνουν απόψεις, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, να διεξάγουν πειράματα, να κάνουν δηλαδή ό,τι τους ενδιαφέρει πραγματικά» είπε ο υπουργός Παιδείας στη σχετική εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ).
Παράλληλα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προτείνει να ενταχθούν οι δράσεις του κοινωνικού σχολείου στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών. Για παράδειγμα, η μία από τις τέσσερις ώρες μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, Α’ έως Δ’ τάξη, μπορεί να διατεθεί όπως αναφέρθηκε σήμερα η Διατροφή (π.χ. κανόνες υγιεινής, προστασία από μολυσματικές ασθένειες, αντιμετώπιση ξενοφοβίας και ρατσισμού). Επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος Μελέτη του Περιβάλλοντος, από την Α’ μέχρι τη Δ’ τάξη, μπορεί να προστεθεί μάθημα για την προαγωγή της υγείας και πρόληψη μολυσματικών ασθενειών.
Επίσης το υπουργείο Παιδείας, όπως είπε ο κ. Λοβέρδος, περνάει σε μια διάκριση του Δημοτικού Σχολείου σε δύο και όχι σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους σχολείου όπως είναι σήμερα. Προτείνει βασικό πρόγραμμα σπουδών συνολικής εβδομαδιαίας διάρκειας 30 έως 35 ωρών που να αφορά όλα τα δημοτικά σχολεία, από εξαθέσια και πάνω, και ένα δεύτερο τύπο ανοιχτού σχολείου με πρόγραμμα προαιρετικών σπουδών συνολικής εβδομαδιαίας διάρκειας έως 10 ωρών, από 2.15 έως τις 4 το απόγευμα.
Στα μαθήματα επιλογής του προγράμματος προαιρετικών σπουδών περιλαμβάνονται η δεύτερη ξένη γλώσσα, η μουσική, τα εικαστικά, η θεατρολογία, η φυσική αγωγή και πολιτιστικές δράσεις.
Έτσι οι δύο τύποι δημοτικού σχολείου που προτείνονται είναι το ολοήμερο-ΕΑΕΠ 30-35 ωρών για 6θέσια σχολεία και άνω. Δεύτερο το κλασικό 25-30 ωρών για τα υπόλοιπα.
Τέλος, προτείνεται αναδιαμόρφωση της ύλης και ορισμός μέρους του ωρολογίου προγράμματος από τη σχολική μονάδα ένα ποσοστό στο 10%, με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της και τα λοιπά. Για παράδειγμα, σε μια αγροτική περιοχή να είναι δυνατόν το 10% της ύλης να διαμορφώνεται τοπικά, να το αποφασίζει το σχολείο, με βάση το τι κινείται στην περιοχή, σε μια περιοχή προβληματική από την πλευρά του περιβάλλοντος επίσης.
«Η τσάντα θα μένει στο σχολείο»
«Το πιο σημαντικό, η τσάντα θα μένει στο σχολείο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να το επαναλάβω γιατί το εννοούμε και είναι πανεύκολο να γίνει, αρκεί να το πιστέψουμε, όχι να το λέμε μόνο. Η εικόνα του μαθητή με την τσάντα των 30-40 κιλών τέλος. Η τσάντα θα μένει στο σχολείο, γιατί δεν θα υπάρχει δουλειά στο σπίτι» είπε ο υπουργός Παιδείας.
«Πώς θα γίνεται αυτό; Σε κάθε διδακτική ώρα θα υπάρχει κομμάτι προετοιμασίας για την επόμενη μέρα. Η μελέτη στο σχολείο στα μαθήματα γλώσσα, μαθηματικά και φυσική θα γίνεται εκεί. Αν για κάτι δευτερεύον υπάρξει μια υποχρέωση προς τον μαθητή ας γίνει, αλλά δεν θα αφορά αυτό που λέμε μελέτη, αυτό που απασχολεί τα παιδιά το απόγευμα. Όταν θα τελειώνουν το σχολείο θα γυρίζουν σπίτι τους για να κάνουν το προσωπικό τους πρόγραμμα και το οικογενειακό τους πρόγραμμα. Στόχος άμεσος και υλοποιήσιμος τον Σεπτέμβριο, όλες οι μαθησιακές διδασκαλίες να διεξάγονται στο σχολείο, ώστε μαθητές και γονείς να απαλλάσσονται από αυτό που λέμε περιπαικτικά «κατ’ οίκον» διδασκαλία» συνέχισε.
Οι αλλαγές που προτείνονται
* Καθιέρωση δύο τύπων δημοτικού σχολείου:
α) Ολοήμερο σχολείο (ΕΑΕΠ) 30-35 ωρών για εξαθέσια σχολεία και άνω.
β) Κλασικό σχολείο 25-30 ωρών (από 8.00 ως 13.00) για τα υπόλοιπα.
* Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και εξορθολογισμός του περιεχομένου σπουδών με δραστικό περιορισμό της διδακτέας ύλης, ώστε να ολοκληρώνεται αλλά και να εμπεδώνεται στον πραγματικά διατιθέμενο διδακτικό χρόνο. Ανακατανομή της ύλης από τάξη σε τάξη, ή και από βαθμίδα σε βαθμίδα, όπου χρειάζεται.
* Δυνατότητα διαμόρφωσης μέρους του ωρολογίου προγράμματος από τη σχολική μονάδα (ποσοστό περίπου 10%) με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της κτλ.
* Η τσάντα στο σχολείο:
i) μελέτη στο σχολείο στα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών και της φυσικής. Η μελέτη αυτή αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της «διδακτικής περιόδου» από τον ίδιο τον διδάσκοντα
ii) περιορισμός στο ελάχιστο και μόνο στα βασικά μαθήματα των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές για το σπίτι. Στόχος να ολοκληρώνονται στο σχολείο όλες οι μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να απαλλάσσονται μαθητές και γονείς από την «κατ’ οίκον» διδασκαλία.
* Πιστοποίηση της Αγγλικής (επίπεδο Α2) στην τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου μέσω του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής και της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τελευταία τάξη του γυμνασίου.
* Αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών μέσα και από διαρκή επιμόρφωση (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) στις νέες μεθόδους διδασκαλίας, σε νέα προγράμματα και βιβλία, στη χρήση των μέσων διαδραστικής μάθησης, στην αντιμετώπιση θεμάτων σχολικής κρίσης (φαινόμενα βίας κ.ά.) και αποτυχίας, στην ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο του «κοινωνικού σχολείου». Ιδιαίτερη μέριμνα για την επιμόρφωση σε θέματα βασικής παιδαγωγικής λειτουργίας για τους εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων σε διοικητικά θέματα, αλλά και στις πρακτικές που συνοδεύουν τα διάφορα προγράμματα.
* Ενότητα όμορων σχολικών μονάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων διασχολικής επιμόρφωσης, τη δημιουργία Ομίλων & Κοινωνικού Φροντιστηρίου, την οργανική τοποθέτηση σε ένα σχολείο των εκπαιδευτικών ειδικότητας που τοποθετήθηκαν στα δημοτικά σχολεία.
* Ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της δυνατότητάς της να προγραμματίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί, να αξιολογεί το έργο της. Οργανική σύνδεση νηπιαγωγείου – δημοτικού.
* Οικονομία μέσων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ολοκλήρωση ηλεκτρονικής σύγκλισης, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk