Την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της Finansbank, του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα και του 100% της NBGI (Private Equity) περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το δυσμενές δυναμικό σενάριο το οποίο λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο αυτό και το οποίο έχει υποβληθεί σε ιδιαίτερα αυστηρή αξιολόγηση από την ΕΚΤ εφαρμόζοντας τις ίδιες αρχές και μεθοδολογία όπως και το Στατικό Σενάριο, θα οδηγήσει σε δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 8,9%.
Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε πλεόνασμα κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ ή 340 μ.β. πάνω από το ελάχιστο όριο του 5,5%.
Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια που θα αναγνωριστούν ως αποτέλεσμα του νόμου περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που ψηφίστηκε στις 16/10/2014, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τα 1,2 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2014 για την Τράπεζα και τον Όμιλο, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014, στις 17:30 ώρα Ελλάδος.
Θα ακολουθήσει κλήση τηλεδιάσκεψης στις 18:00 ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.