Με τη λήξη της θερινής ώρας, οι δείκτες των ρολογιών γύρισαν μια ώρα πίσω στις 04.00 ώστε να δείχνουν 03:00.