Πρόταση για επαναδρομολόγηση επιβατηγών –οχηματαγωγών πλοίων στα νησιά του Αργοσαρωνικού κατέθεσε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αντιπροσωπεία του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών αποτελούμενη από τον πρόεδροκ. Ελευθέριο Κεχαγιόγλου και τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπετσώνκ. Σπύρο Φαρδέλλο.
Το ΕΔΜΝ στην επιστολή προς το ΣΑΣ σημειώνει πως «η έλλειψη στη γραμμή του Αργοσαρωνικού επιβατηγών –οχηματαγωγών πλοίων τα τελευταία χρόνια έχει φέρει ολέθρια αποτελέσματα στα νησιά, ιδιαίτερα στηνΎδρακαιΣπέτσες. Γνωρίζετε άριστα τις δυσκολίες πού αντιμετωπίζει μια μικρονησιωτική κοινωνία όταν δεν έχειασφαλέςφθηνόκαιτακτικό πλοίο για τις απρόσκοπτες μεταφορέςανθρώπωνκαιπραγμάτων– πρώτωνυλών».
Όπως αναφέρεται «το εισιτήριο Πειραιάς – Ύδρα με επιστροφή ξεπέρασε τα50ευρώ, ενώ στις Σπέτσες ακόμα περισσότερο, τα σκάφη πού εκτελούν τα δρομολόγια αγγίζουν τα30έτη, δεν μπορούν αν ανταποκριθούν στις καιρικές εντάσεις της περιοχής και βέβαια δεν επιτρέπεται η μεταφορά πραγμάτων με αυτά».
Αναφορικά με την Ύδρα επισημαίνεται πως από τη στιγμή που σταμάτησαν τα δρομολόγια των πλοίων «χάθηκαν οι έγκαιρες και φθηνές μεταφορές πρώτων υλών στο νησί, μειώθηκε ο πληθυσμός του νησιού δραματικά, χάθηκαν οι εκδρομείς –γκρουπ και βέβαια, όπως καλά γνωρίζεται παραβιάζονταιζωτικής σημασίας άρθρα της ΕΕ» και τονίζεται πως ανάλογες απώλειες μετρούν και οι Σπέτσες.
Τέλος καλούν το ΣΑΣ να εντάξει στην πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας τις γραμμές Πειραιάς –Αίγινα –Μέθανα –Πόρος –Ύδρα –Σπέτσες και Πειραιάς –Σπέτσες –Λεωνίδιο –Κυπαρίσσι –Γέρακας –Μονεμβασιά με ελάχιστο τέσσερα δρομολόγια κατά την χειμερινή περίοδο και αύξηση κατά ένα την καλοκαιρινή.