Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Logistics, «European Gold Medal in Logistics & Supply Chain 2014 «Project of the Year» που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το European Logistics Association (ELA). Φέτος, για πρώτη φορά, συμμετείχε και η Ελλάδα μετά την διοργάνωση των πρώτων Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics από τον ILME.
Την απονομή έκανε ο κ. Φώτης Καραμήτσος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής και διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νικητής του Ευρωπαϊκού «Champions League» αναδείχθηκε η SKODA Auto AS (Τσεχία), με το project «Simply Clever Logistics»1.
Στόχος του project ήταν η εφαρμογή μίας σειράς στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών στο σχεδιασμό των Logistics ώστε να υπάρξει δυνατότητα διαχείρισης, αντιμετώπισης και εξάλειψης της πολυπλοκότητας των διαδικασιών Logistics.
Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, κατόπιν της πρωτοβουλίας του ΙLME να διοργανώσει αντίστοιχα βραβεία σε εθνικό επίπεδο, συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και τρεις ελληνικές συμμετοχές που διακρίθηκαν στον ελληνικό διαγωνισμό, και συγκεκριμένα, οι εταιρείες: Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, Διακίνησις Α.Ε. και ο οργανισμός ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Ο κ. Johan Van Overtveldt, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέμεινε το φετινό βραβείο «Professional of the Year», στον κ. Alex Van Breedam, εφευρέτη της έννοιας «extended Gateway» και ιδρυτή του TRI‐Vizor, «Carpooling for cargo».
To βραβείο «Professional of the Year», δίδεται σε ένα πρόσωπο που έχει προσφέρει προστιθέμενη αξία στα Logistics και την Εφοδιαστική Αλυσίδα κατά το προηγούμενο έτος, φέρνοντας καινοτομίες, εφαρμόζοντας νέες ιδέες ή επιτυγχάνοντας οικονομικά και οικολογικά αποτελέσματα στον κλάδο αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τους συναδέλφους του χώρου.
Με αφορμή τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Logistics, το ILME προχωρά και στην ανακοίνωση της διοργάνωσης των δεύτερων Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics για το έτος 2015.
Σκοπός του ILME είναι να καθιερωθεί τόσο η επιβράβευση των καινοτόμων ιδεών στο χώρο των Logistics στην χώρα μας όσο και η ετήσια παρουσία μας στην Ευρώπη για την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ελληνικών εταιρειών αλλά και των Ελλήνων επαγγελματιών του κλάδου.
Αίτηση μπορεί να υποβάλλουν εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους ή φυσικά πρόσωπα εφόσον δραστηριοποιούνται στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι υποψηφιότητες θα κριθούν με βάσει τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο ΕLA και οι υποβολές πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Η ελληνική επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από έγκριτους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες στο χώρο των logistics.
Δεδομένου ότι το 2015 η απονομή των ευρωπαϊκών βραβείων θα γίνει στις 16 Απριλίου 2016 (Ευρωπαϊκή Ημέρα Εφοδιαστικής Αλυσίδας), η υποβολή των υποψήφιοτήτων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2014.