Την άρση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ενδικοφανούς προσφυγής για τις φορολογικές διαφορές ζήτησε σήμερα Τρίτη η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, καλώντας τους φορολογούμενους να προσφεύγουν στα δικαστήρια για τις φορολογικές διαφορές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών «υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους».

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση καλεί την Πολιτεία να άρει ειδικά για μικρά ποσά κάτω των 3.000 ευρώ τις νομοθετικές δυσκολίες που υπάρχουν, προκειμένου οι οικονομικά αδύναμοι να μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, ακόμη και χωρίς δικηγόρο. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες συχνά απεμπολούν το δικαίωμά τους σε δικαστική προστασία διότι οι δυσχέρειες από την άσκησή του είναι προφανώς δυσανάλογες από το όφελος τυχόν ευδοκίμησης της προσφυγής τους στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, η Ένωση ζητά να αρθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ενδικοφανούς προσφυγής (Ν. 4174/2013) και υποστηρίζει πως η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που επιλαμβάνεται των εν λόγω ενδικοφανών προσφυγών καταδεικνύει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει καταντήσει ένα «γραφειοκρατικό ανάχωμα» στην άμεση πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, χωρίς να επιτυγχάνεται ο διακηρυγμένος στόχος του υπουργείου Οικονομικών να διευθετούνται οι υποθέσεις σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης προς το σκοπό της αποσυμφόρησης των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ομοίως, η Ένωση ζητά να νομοθετηθεί η δυνατότητα των φορολογουμένων που θα προσβάλουν τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις, να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς δικαστικούς πληρεξούσιους.