Απαγορευτικό για τη συρρίκνωση του αριθμού των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού σε επίπεδα τουλάχιστον μικρότερα του 20% και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζει η Eurobank τον ετήσιο ρυθμό πτώσης του ποσοστού της ανεργίας.
Σε νέα της ανάλυση η τράπεζα σημειώνει πως είναι τροχοπέδη για την ανάκαμψη και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας το υψηλό ποσοστό των μακροχρονίων ανέργων.

Δείτε την ανάλυση της τράπεζας

Όπως εξηγεί, απαιτείται διαρκής εγρήγορση για την καταπολέμηση της ανεργίας έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο μετατροπής της κυκλικής συνιστώσας της ανεργίας σε δομική.
Παράλληλα, αναφέρουν ότι χρειάζεται προσήλωση στην δημοσιονομική εξυγίανση, στην αύξηση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής (συνεπείς και εφικτές εξαγγελίες) και στην προοπτική για βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.
«Η ελληνική οικονομία εκτός από το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας καλείται να αντιμετωπίσει και την πρόκληση της επανένταξης στην απασχόληση μεγάλου αριθμού μακροχρονίων ανέργων. Από τα 1281,7 χιλιάδες άτομα που ανήκουν στο σύνολο της ανεργίας, περίπου 948,4 χιλιάδες άτομα ανήκουν και στο υποσύνολο της μακροχρόνιας ανεργίας» αναφέρει η Eurobank.
Και εξηγεί ότι σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα εργατικού δυναμικού το 74% του συνόλου των ανέργων διατήρησαν την συγκεκριμένη ιδιότητα τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού μακροχρονίων ανέργων δύναται να αποτελέσει τροχοπέδη τόσο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας όσο και για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
«Τα άτομα που βρίσκονται αρκετό χρονικό διάστημα εκτός του συνόλου της απασχόλησης υφίστανται μια διαρκή μείωση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους (απόσβεση δεξιοτήτων, μη υιοθέτηση νέας γνώσης ή ακόμα και ψυχολογική απογοήτευση) με συνέπεια να μειώνεται η παραγωγικότητα τους» σημειώνουν χαρακτηριστικά.
Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται στην ίδια ανάλυση, και για τις επιχειρήσεις η μακροχρόνια αποχή από την απασχόληση (από την πλευρά των νοικοκυριών) σηματοδοτεί προς αυτές την ύπαρξη μειωμένης παραγωγικότητας ή απόσβεσης δεξιοτήτων, συνεπώς μειώνονται τα κίνητρα τους για την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται στο υποσύνολο των μακροχρονίων ανέργων.
«Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται διαρκής εγρήγορση για την καταπολέμηση της ανεργίας έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο μετατροπής της κυκλικής συνιστώσας της ανεργίας σε δομική» υπογραμμίζει η Eurobank.