Η δεύτερη διοργάνωση των HR Excellence Awards (HREA) κορυφώνεται με την απονομή τους τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Tα HR Excellence Awards διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων από το 2012 και έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από την αγορά.

Ο θεσμός των HREA εντάσσεται στις δράσεις του ΕΙΜΑΔ και υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιχειρηματίες, εργαζομένους, κοινωνία κ.α.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενθαρρύνει και να στηρίξει έμπρακτα, όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, οριοθετώντας το πλαίσιο μέσω του οποίου εντοπίζονται, αναδεικνύονται, δημοσιοποιούνται και επιβραβεύονται επιτυχημένες πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές οφείλουν να προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα συνολικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση στο τομέα διοίκησης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο θεσμός των HR Excellence Awards στοχεύει:
* Στην ανάδειξη και επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων στρατηγικών τις οποίες εφάρμοσαν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη τους.
* Στην παρουσίαση καινοτομιών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από επαγγελματίες, φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς του χώρου του HR.
* Στην προσέλκυση και συμμετοχή μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων από τον χώρο της Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Τα βραβεία απονέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR Systems)
* Στελέχωση, ένταξη και ενσωμάτωση (Recruitment/sourcing, onboarding and assimilation)
* Διοίκηση της Απόδοσης –Κουλτούρα υψηλής απόδοσης (Performance Management – High Performance Culture)
* Ολοκληρωμένα συστήματα αμοιβών, παροχών και κινήτρων (Total Reward Management)
Καινοτομία (Innovation)
* Τεχνολογία στο HR (HR Technology)
* Καινοτομία στο HR (Innovation in HR)
Ηγεσία (HR Leadership)
* Διαχείριση Ταλέντων (Τalent Management)
* Ψυχολογικά υγιές εργασιακό περιβάλλον (Psychologically Healthy Working Environment) – Ευεξία & Ψυχική υγεία (Wellness & Wellbeing)
* Ηγεσία και Αριστεία στο Ανθρώπινο Δυναμικό (Leadership and People Excellence)
* Διαχείριση αλλαγών. Επαναπροσδιορισμός κουλτούρας και εσωτερική επικοινωνία. Εξαγορές και συγχωνεύσεις (Managing Change. Cultural change. Internal Communication; Mergers and Acquisitions)
* Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Training and Development)