Δεν θα είναι δυνατή η παροχή των πιστοποιητικών – βεβαιώσεων του Εθνικού Δημοτολογίου μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», σήμερα από 13:00-16:00, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η διακοπή αυτή οφείλεται στη αναγκαία συντήρηση του Κέντρου Δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.