Την άμεση απόσυρση του προσχεδίου νόμου με αντικείμενο το καθορισμό «των τελών εγγραφής πράξεων και χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα υποθηκοφυλακεία και τρόπος καταβολής τους. Αποδόσεις σε ΤΑΧΔΙΚ και ΕΚΧΑ Α.Ε., αμοιβή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και τρόπος καταβολής της» ζητεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Αμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, παραθέτοντας σειρά προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν. Το προσχέδιο νόμου έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την Ένωση, τα βασικά προβλήματα στο προσχέδιο νόμου είναι:

  • Αναφέρεται γενικά και αόριστα ότι η πληρωμή των τελών θα γίνεται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και όχι επί τόπου στα υποθηκοφυλακεία, όπως συμβαίνει σήμερα, χωρίς συγκεκριμένη διευκρίνιση.
  • Ταλαιπωρία όλων των συναλλασσομένων καθημερινώς με τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της χώρας, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να επισκέπτονται τις τράπεζες, αν δεν κάνει συναλλαγές μέσω e-banking.
  • Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η συναλλαγή με την τράπεζα θα συνεπάγεται και την περαιτέρω επιβάρυνση του πολίτη με προμήθεια υπέρ των τραπεζών.
  • Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τελών αυτών και υπό ποίου την ευθύνη αυτός θα γίνεται. Στο προσχέδιο αιτιολογικής έκθεσης αναφέρεται, γενικώς και αορίστως, ότι θα διενεργείται «μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύσσεται στη ΓΓΠΣ».
  • Δεν υπάρχει πουθενά ρητή πρόβλεψη και εγγύηση ότι θα εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας.
  • Αγνοείται παντελώς ο κίνδυνος της απώλειας κρίσιμων προθεσμιών στις περιπτώσεις όπου το τραπεζικό σύστημα δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει.
  • Προβλέπεται ότι η αμοιβή του αμίσθου υποθηκοφύλακα καταβάλλεται σε αυτόν από το Δημόσιο, οδηγώντας σε μία de facto και σαφή «εμμισθοποίησή» του, κατά παράβαση του Συντάγματος που κατοχυρώνει το άμισθο καθεστώς του (άρθρο 92 παρ. 4).
  • Παράλληλα, και σε μία εποχή που γίνεται λόγος για απολύσεις από το Δημόσιο, επιχειρείται μία έμμεση, αλλά σαφής, «δημοσιοϋπαλληλοποίηση» του προσωπικού των υποθηκοφυλακείων (περίπου 800 ατόμων) που συνδέονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου με τον υποθηκοφύλακα. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι μισθοί των υπαλλήλων θα καταβάλλονται στον άμισθο υποθηκοφύλακα-εργοδότη τους, προκειμένου αυτός να τους καταβάλει με τη σειρά του στο προσωπικό του, από το Δημόσιο.

Υπέρ του Περιουσιολογίου

Πάντως, η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος στην ανακοίνωσή της τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και τήρησης σε όλα απαρέγκλιτα τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της χώρας ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα καταχωρούνται τα στοιχεία και οι αξίες των ακινήτων, ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση με το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρουν κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στον ενιαίο υπολογισμό των τελών και δικαιωμάτων που οφείλονται για την εγγραφή των πράξεων, την καταγραφή των αξιών (εμπορικών και αντικειμενικών) και κυρίως στη δημιουργία σύγχρονου και αξιόπιστου Περιουσιολογίου.