Κατά 40% μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα το 2013 – 2014 σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Την ίδια περίοδο οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Σλοβακία, Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Σκόπια, Τουρκία).

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, οι αυξήσεις αυτές οφείλονται ουσιαστικά σε μισθολογικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές στο κόστος διαβίωσης.

Η έρευνα καλύπτει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων στην προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ προκύπτει ότι σε περίπου μισές από τις 33 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στην έκθεση η αγοραστική δύναμη των δασκάλων το 2014 εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από το επίπεδο του 2009.

Σε ορισμένες χώρες, όπως το Βέλγιο και τη Δανία (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, τη Φιλανδία (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και την Ιταλία (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), η μείωση της αγοραστικής δύναμης είναι σχετικά μικρή, σε επίπεδα κάτω του 3%, ενώ στην Κύπρο και την Ιταλία (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), στην Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και τη Μεγάλη Βρετανία σημειώθηκε μείωση 5 έως 10%.

Στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Ρουμανία (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), στη Σλοβενία και την Ισλανδία, η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών σημείωσε πτώση 13% έως 17%.

Από την έκθεση, με τίτλο «Μισθοί και επιδόματα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη) (2013/2014)», προκύπτει ότι οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών που αρχίζουν να εργάζονται στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλότεροι από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου στα τρία τέταρτα των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Πάντως, για την πλειονότητα των χωρών, αυτό ισχύει και για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από την έκθεση προκύπτει, επίσης, ότι στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξάνονται ανάλογα με την αρχαιότητα. Ωστόσο, το επίπεδο της αύξησης των μισθών και ο ρυθμός της αύξησης διαφέρουν, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις είναι σχετικά χαμηλές, αλλά οι εκπαιδευτικοί φτάνουν αρκετά γρήγορα στις ανώτατες μισθολογικές βαθμίδες, ενώ σε άλλες χώρες οι μεγάλες αυξήσεις πραγματοποιούνται μόνο έπειτα από μια μακρά περίοδο υπηρεσίας.

Οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών μπορεί, επίσης, να αυξηθούν με επιδόματα που λαμβάνονται λόγω επιπλέον προσόντων, λόγω της αξιολόγησης των επιδόσεων ή της διδασκαλίας παιδιών με ειδικές ανάγκες, καταλήγει η έκθεση της Κομισιόν.