Από εντυπωσιακές ευνοϊκές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία χαρακτηρίστηκε το 9μηνο του 2014 που μόλις έληξε, επισημαίνει η Alpha Bank στο νέο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Διαβάστε ολόκληρο το εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας
Όπως αναφέρει σχετικά, η εκπληκτική πορεία του τουρισμού και των εξαγωγών αγαθών, ιδιαίτερα στο 3ο 3μηνο 2013, η ανάκαμψη των επενδύσεων εκτός των κατοικιών και επίσης η ανάκαμψη των εισπράξεων από τη ναυτιλία (μετά από 5-έτη πτωτική πορεία) και η σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης για τρία συνεχόμενα 3μηνα επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης από το 2014 και τη προοπτική για σημαντική ανάπτυξή της από το 2015 –με ταχεία μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας.
Σύμφωνα με την Alpha Bank, γενικότερα η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται τώρα σε γερές βάσεις και ειδικότερα:
α) Στην ήδη σημαντική και επιταχυνόμενη αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου εκτός των επενδύσεων σε κατοικίες που ήδη αυξήθηκαν κατά 8,2% στο 2ο 3μηνο.2014.
β) Στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 5,4% στο 1ο 6μηνο.2014 και που αναμένεται να αυξηθούν με υψηλό ρυθμό και στο 3ο 3μηνο.2014 με βάση την ανωτέρω αναλυθείσα εντυπωσιακή ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και με τη σημαντική αύξηση των εσόδων από την ναυτιλία και από τις εξαγωγές αγαθών και λοιπών υπηρεσιών στο 3μηνο αυτό.
γ) Στη σταθεροποίηση και την επικείμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης η οποία ενισχύεται ουσιαστικά και από τη μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας στο 8μηνο.2014. Επισημαίνεται, η αύξηση των μισθών στο σύνολο της οικονομίας (εκτός του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών) κατά 1,0% στο 1ο 6μηνο.2014 (σε στοιχεία διορθωμένα για την επίπτωση της εποχικότητας).
δ) Στην ελαχιστοποίηση της πτώσης και τελικά στην σταθεροποίηση και της δημόσιας Το 9μηνο του 2014 που μόλις έληξε χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακές ευνοϊκές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Η εκπληκτική πορεία του τουρισμού και των εξαγωγών αγαθών, ιδιαίτερα στο 3ο 3μηνο 2013, η ανάκαμψη των επενδύσεων εκτός των κατοικιών και επίσης η ανάκαμψη των εισπράξεων από τη ναυτιλία (μετά από 5-έτη πτωτική πορεία) και η σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης για τρία συνεχόμενα 3μηνα επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης από το 2014 και τη προοπτική για σημαντική ανάπτυξή της από το 2015 –με ταχεία μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας.
Η ανάκαμψη της οικονομίας λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν εξαλειφθεί πλήρως οι τεράστιες μακροοικονομικές ανισορροπίες που φαλκίδευαν τη λειτουργία της έως το 2009, κατανάλωσης.
Οι οικονομολόγοι της Alpha Bank τονίζουν ότι η ανάκαμψη το 2014 και η υψηλή ανάπτυξη της οικονομίας από το 2015 ενισχύονται και από την αναμενόμενη μετατροπή σε θετικό πρόσημο της τραπεζικής πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας από το 1ο 3μηνο.2015. Σημειώνεται ότι η τραπεζική πιστωτική επέκταση σημείωσε πτώση κατά -3,5% τον Αύγ.2014 (από -3,7% τον Ιούλ.2014).
Ωστόσο, ωστόσο πως η πτώση της συνολικής πιστωτικής επέκτασης, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων με έκδοση επιχειρηματικών ομολόγων, είναι ήδη πολύ χαμηλότερη και συμβάλλει στη σταδιακή ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία ως σύνολο.
«Στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης από το 1ο 3μηνο 2015 αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά και η παρατηρούμενη σταθερή πορεία επαν-εισροής και αύξησης των ιδιωτικών καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, η οποία συνεχίζεται από τον Φεβρ.2014 και η οποία επιταχύνθηκε τον Αύγουστο 2014» υπογραμμίζει η Alpha Bank.
Όπως εξηγεί, αν αυτή η πορεία δεν διαταραχθεί αναίτια, τότε είναι βέβαιο ότι η τραπεζική πιστωτική επέκταση μπορεί να αποτελέσει και πάλι βασικό παράγοντα χρηματοδότησης των υγιών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, αλλά και των νοικοκυριών και παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας από το 2015.