Η Alpha Bank, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσφέρει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους πτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές πλήρους φοιτήσεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν τρίμηνη έως εξάμηνη πρακτική άσκηση, κοντά σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας.
Η εξάσκηση θα είναι έμμισθη και πλήρους απασχολήσεως και θα βασίζεται στην ανάθεση παραγωγικού έργου στους φοιτητές σύμφωνα με τις ανάγκες της τράπεζας και σε συνδυασμό με τα πεδία σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αποκλειστικά και μόνον, μέσω της ιστοσελίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.
Η συνεργασία αυτή αποτελεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση για την Alpha Bank, η οποία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον τομέα της εκπαιδεύσεως και στο μέλλον.