Πρόταση για ρύθμιση «πακέτο» των οφειλών πρός την εφορία και των χρεών πρός τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα αποτελεί συνέχεια της ρύθμισης της «νέας αρχής» που νομοθετήθηκε το 2012 θα θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα η κυβέρνηση.

Στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν σε τεχνικό επίπεδο η κυβέρνηση διά του γενικού γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κοκκόρη (φωτογραφία) ο οποίος είχε διαπραγματευθεί τη «νέα αρχή» θα διεκδικήσει να επεκταθεί η λύση αυτή για το σύνολο των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί λόγω κρίσης μέχρι σήμερα.
Οπως είναι γνωστό τα χρέη μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν να εξοφληθούν σε 48 μηνιαίες δόσεις. Τα χρέη όμως που σχηματίστηκαν το 2013 και το 2014 μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις, με την «παγία ρύθμιση».
Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι για όλες τις οφειλές να ισχύσει η «νέα αρχή» δηλαδή οι 48 δόσεις.
Το δεύτερο βήμα στη διαπραγμάτευση θα είναι η αύξηση του αριθμού των δόσεων από 48 (τέσσερα χρόνια) σε 60 μηνιαίες δόσεις δηλαδή σε πέντε χρόνια ή ακόμη καλύτερα σε 72 δόσεις (επτά χρόνια).
Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά, αλλά κι από τις προθέσεις των δανειστών.
Το τρίτο βήμα θα είναι το αίτημα για τη μείωση του επιτοκίου που βαρύνει τις δόσεις (σήμερα είναι 8%) ρύθμισης των οφειλών.
Αν η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση στεφθεί από επιτυχία, τότε τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας – Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρούν ότι χιλιάδες οφειλέτες θα ανταποκριθούν προκειμένου να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.
Αυτόματα θα διακοπούν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν κινηθεί για πολλές περιπτώσεις μεγάλων οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα προσληφθούν ακόμη 250 άτομα προκειμένου να στελεχώσουν το ΚΕΑΟ.
Τέλος για τις οφειλές κάτω από 5.000 ευρώ, η ελληνική πρόταση προβλέπει να ρυθμίζονται με συνοπτικές διαδικασίες στις οποίες ο οφειλέτης θα καθορίζει μόνος του το ύψος της δόσης που μπορεί να καταβάλει κάθε μήνα.