Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την Πέμπτη απόφαση με την οποία καλούνται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να ακυρώσουν τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει με τη Ρωσία, περιλαμβανομένης και της συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου «Νότιος Διάδρομος».
Τα κράτη μελή της ΕΕ, αναφέρει η απόφαση, καλούνται «να ακυρώσουν τις συμφωνίες ενεργειακού τομέα που σχεδιάζουν με τη Ρωσία, περιλαμβανόμενης της συμφωνίας του αγωγού φυσικού αερίου Νότιος Διάδρομος».
Η απόφαση απευθύνεται κυρίως στις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία είτε προσυμφωνία
με την Ρωσία, συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Σλοβενία, Αυστρία και Κροατία. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη αρχίσει την χωροθέτηση της γραμμής την οποία θα ακολουθήσει ο αγωγός.
Τον Αύγουστο η Βουλγαρία ανέστειλε τις σχετικές εργασίες, υποστηρίζοντας ότι το όλο πρόγραμμα του «Νότιου Διάδρομου» δεν καλύπτεται από τις αρχές και τις παραμέτρους της Κομισιόν .