Καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικότερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα έχουν τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ), στο πλαίσιο μιας νέας Προγραμματικής Συμφωνίας που υπεγράφη την Τετάρτη μεταξύ της Τράπεζας και του ΒΕΑ.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχ. Σάλλας, κατά την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας, τόνισε ότι «το τραπεζικό σύστημα πρέπει να παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς ο ρόλος τους στην οικονομία είναι κρίσιμος. Η υποστήριξη αυτή, ωστόσο, είναι απαραίτητο να συνοδευτεί από ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τους επιχειρηματίες στο μέτωπο των ασφαλιστικών και φορολογικών τους θεμάτων».
Επισημαίνοντας ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αρχίζει να βελτιώνεται, ο κ. Σάλλας υπογράμμισε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς, με πρόγραμμα και συγκεκριμένους στόχους, πρωτοστατεί στην γενικότερη προσπάθεια για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είναι προϋποθέσεις αναγκαίες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».
Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Παύλος Ραβάνης, από την πλευρά του δήλωσε ότι «εγκαινιάζουμε σήμερα την συνεργασία μας με την τράπεζα Πειραιώς προς όφελος των μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας έχουν ανάγκη τη στήριξη του πιστωτικού συστήματος, αλλά και την παροχή προνομιακού χαρακτήρα υπηρεσιών».
Την προγραμματική συμφωνία υπέγραψαν από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Χριστόδουλος Αντωνιάδης και από την πλευρά του ΒΕΑ ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης.
Αναφερόμενος στη συνεργασία της Τράπεζας με το ΒΕΑ ο κ. Αντωνιάδης τόνισε πως η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει έμπρακτα το ενδιαφέρον της στον τομέα των μεταποιητικών επιχειρήσεων του μεσαίου χώρου.
Όπως είπε, «η νέα συμφωνία αποτελεί μια πολύ καλή αφετηρία δημιουργικής συνεργασίας και παρουσιάζει ευκαιρίες που μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξη της δραστηριότητας των επιχειρήσεων –μελών του ΒΕΑ. Περαιτέρω η συμφωνία αυτή μπορεί να διευρυνθεί και να εξειδικευτεί πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις».
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνεπής στην πολιτική και τις δεσμεύσεις του για τη στήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της χώρας και την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, θα επιδιώξει να δημιουργήσει, σε συνεργασία με το ΒΕΑ και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά στοιχεία της οικονομίας μας.
Ειδικότερα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς
§θα ενημερώνει τα Μέλη του ΒΕΑ, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, με έμφαση σε προϊόντα που συμβάλλουν στη στήριξη των επιχειρήσεων ενισχύοντας παράλληλα την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
§θα διευκολύνει και θα εξυπηρετεί τα μέλη του ΒΕΑ, στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών ενισχύσεων,
Μέσω της νέας προγραμματικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς και το ΒΕΑ, θα επιχειρήσουν από κοινού να δημιουργήσουν, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, «θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας» για να δώσουν ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες για καινοτομία και νέες παραγωγικές δραστηριότητες.
Προκειμένου να υποστηρίξει τη νέα αυτή συνεργασία, η Τράπεζα θα διαθέσει το σύνολο των υποκαταστημάτων της στο λεκανοπέδιο Αττικής για την εξυπηρέτηση των μελών του ΒΕΑ και θα διαμορφώσει τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των αιτημάτων τους.
Επισημαίνεται, ότι τα Μέλη του ΒΕΑ που έχουν ήδη λογαριασμό ή συναλλαγές με τον Όμιλο Πειραιώς, προβλέπεται ότι θα απολαμβάνουν ταχύτερη εξυπηρέτηση, καθώς η Τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει την εξέταση των αιτημάτων τους σε μειωμένο χρόνο.