Τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ότι οι αφίξεις θα ξεπεράσουν τα 19,5 εκατ. (21,5 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας) και τα άμεσα έσοδα θα ανέλθουν στα 13,5 δισ. ευρώ (συνυπολογίζοντας τα έσοδα από την κρουαζιέρα) παρουσίασε αντιπροσωπεία του ΣΕΤΕ σε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΣΕΤΕ, ως Κοινωνικός Εταίρος, ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον οδικό χάρτη 2021, που στόχο έχει τα 24 εκατ. διεθνών αφίξεων και τα 48 δισ. ευρώ σε Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Στόχοι οι οποίοι θα κατατάξουν την Ελλάδα ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατατοπίστηκε σχετικά με τις πάγιες θέσεις του Συνδέσμου, σε ό,τι αφορά καίρια ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης προσοχής και εφαρμογής για την επίτευξη των στόχων, όπως η εφαρμογή δίκαιου φορολογικού συστήματος, ο νέος επενδυτικός νόμος, η παροχή ρευστότητας στις υγιείς τουριστικές επιχειρήσεις, οι εργασιακές σχέσεις, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, η πολιτική των αερομεταφορών και οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις, η δημιουργία κοινής τουριστικής συνείδησης, αλλά και το χωροταξικό και ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την υγιή επιχειρηματικότητα.

«Ενημερώσαμε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, καθώς και τις πάγιες θέσεις του ΣΕΤΕ σχετικά με τα βασικά θέματα που απασχολούν τον τομέα μας. Ως κοινωνικός εταίρος, παρουσιάσαμε τον οδικό χάρτη 2021 και ζητήσαμε την κατανόηση και υιοθέτηση του στρατηγικού αυτού σχεδίου για την περαιτέρω επιτυχία του ελληνικού τουρισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης μετά τη συνάντηση. Επίσης, «ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία τηςMarketing Greeceκαι τη συνεισφορά της στην προώθηση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων, τη δημιουργία του ΙΝΣΕΤΕ και τις πρώτες ενέργειες που έχει υλοποιήσει όσον αφορά στην κατάρτιση και την εκπαίδευση στελεχών, καθώς και τη λειτουργία τουSETE Intelligence, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει εκπονήσει σημαντικές μελέτες για τον ελληνικό τουρισμό, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων του ΣΕΤΕ. Υπήρξε κατανόηση σχετικά με τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, ανοικτός διάλογος, καθώς και σημεία σύγκλησης, αλλά και καταγραφής διαφορετικών απόψεων. Πάγια προτροπή του ΣΕΤΕ παραμένει η απόλυτη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας, η οποία με την υποστήριξη του τουρισμού, θακαταφέρει να εξελιχθεί σε μία αληθινά σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, σε μία νέα Ελλάδα του 21ουαιώνα», κατέληξε.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής και του υπομνήματος ΣΕΤΕ προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.