ΤΧΣ: Στα €18,5 δισ. η συμμετοχή του στις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Στα 18,5 δισ. ευρώ ανέρχεται σήμερα η αξία των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank όταν στα τέλη Μαρτίου 2014 η αποτίμηση των μετοχών ήταν στα 25,1 δισ. ευρώ.

Στα 18,5 δισ. ευρώ ανέρχεται σήμερα η αξία των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank όταν στα τέλη Μαρτίου 2014 η αποτίμηση των μετοχών ήταν στα 25,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση πρώτου τριμήνου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η αποτίμηση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες ανήλθε στα τέλη Μαρτίου στα 25,1 δισ. ευρώ από 22,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Ωστόσο, εάν οι συμμετοχές του Ταμείου αποτιμηθούν στην εύλογη αξία τους, σήμερα, 10 Ιουλίου 2014, οι μετοχές που κατέχει το Ταμείο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμώνται σε 18,5 δισ. ευρώ, ήτοι 6,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου.

Η πτώση της αξίας των του ΤΧΣ κατά 6,6 δισ. ευρώ, οφείλεται κυρίως στην μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου στην Eurobank από 95,23% σε 35,41%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ την εν λόγω περίοδο ανήλθαν στα 1,44 δισ. ευρώ. Η αύξηση εσόδων οφείλεται στις θετικές αποτιμήσεις του μετοχικού χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ και την αρνητική επίπτωση της αύξησης των αποτιμήσεων των warrants.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 19 εκατ. ευρώ κυρίως από τα ομόλογα του European Financial Stability Fund (EFSF) που κατέχει το ΤΧΣ. Δεν υπήρχαν έσοδα από προμήθειες το 2014 καθώς δεν υπήρξε δραστηριότητα αναδοχής έκδοσης τίτλων.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων καθαρό από δεδουλευμένους τόκους ανήλθε στα 10,93 δισ. ευρώ. Η υποχρέωση από Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα που προέκυψε από την έκδοση των warrants αυξήθηκε στα 3,4 δισ. ευρώ από τα 2,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα Ταμειακά ισοδύναμα ανήλθαν στα 533 εκατ. ευρώ. Η δε αύξηση που σημειώθηκε από τα 489 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι αποτέλεσμα των ανακτήσεων από τις εκκαθαρίσεις.

Οι δαπάνες προσωπικού και τα Γενικά Διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα περίπου 1,48 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά γεγονότα το 2014 ανά συστημική τράπεζα

Eurobank: Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,86 δισ. ευρώ.. μέσω της έκδοσης 9.238.709.677 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%.

Εθνική Τράπεζα: Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης 1.136.363.637 κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 84,38% σε 57,24%.

Τράπεζα Πειραιώς: α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα 1,70 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 80,95% σε 67,30%.

β) Την 07/07/2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξάσκηση 4.951.260 δικαιωμάτων με τιμή εξάσκησης 1,77 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 22.160.707 κοινές ονομαστικές μετοχές (0,36% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 67,30% σε 66,93%.

Alpha Bank: α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης 1.846.153.846 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα 0,65 ερυώ ανά μετοχή. Κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις 4 Απριλίου 2014, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 81,71% σε 69,90%.

β) Στις 10 Ιουνίου 2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την άσκηση 60.899.318 warrants με τιμή εξάσκησης 0,46 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 451.179.721 κοινές ονομαστικές μετοχές (3,53% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των warrants, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 69,90% σε 66,36%.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk