Απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. για τους φοροφυγάδες

Η απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ για τους φοροφυγάδες προβλέπεται στο σχέδιο νόμου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας».

Η απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ για τους φοροφυγάδες προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας».

«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα»
αναφέρει άρθρο του εν λόγω νομοσχεδίου, ενώ επισημαίνεται ότι «ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου».

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk