Την απόφαση για παράταση του διδακτικού έτους μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω των δύο εβδομάδων εκλογικών διαδικασιών του περασμένου Μαΐου υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, αρμόδιος για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, παρατείνεται το διδακτικό έτος για το σχολικό έτος 2013-2014, στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, καθώς και στις τάξεις Λυκείου οι οποίες είναι προσαρτημένες σε Γυμνάσια, μέχρι και τις 04 Ιουλίου 2014.
Επίσης με τη σχετική απόφαση για την παράταση του διδακτικού έτους η ισχύς των συμβάσεων εργασίας των υπηρετούντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ανωτέρω σχολικές μονάδες παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και τις 04 Ιουλίου.
Αυτή την περίοδο τα σχολεία δίνουν στους τελειόφοιτους τους κωδικούς για την συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων και λειτουργούν μόνο οι διοικητικές τους υπηρεσίες.