Κατά της εταιρίας ειδικού σκοπού Grifonas που έχει αγοράσει μέσω τιτλοποίησης στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στρέφονται δανειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να ενταχθούν σε οποιαδήποτε ευνοϊκή ρύθμιση των δανείων τους.
Οπως εξηγεί η κυρία Αριάδνη Νούκα δικηγόρος που εκπροσωπεί δανειολήπτες που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή «λόγω της τιτλοποίησης και εκχώρησης των στεγαστικών δανείων τους στην εταιρία ειδικού σκοπού Grifonas και στον εγκλωβισμό τους λόγω της μη δυνατότητάς τους αφενός για οπαιασδήποτε ρύθμιση των δανείων τους και αφετέρου της μη εφαρμογής του νόμου Κατσέλη, εφόσον δεν έχουν κάποια άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή, η λύση δίδεται μέσω της διάταξης του άρθρου 288 του Αστικού Κώδικα, η οποία απαιτεί κάθε σύμβαση να λειτουργεί και να εκτελείται βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και αφετέρου των συνταγματικών αρχών της οικονομικής ελευθερίας, αναλογικότητας, ισότητας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών».
Ηδη στην Θεσσαλονίκη κατατέθηκε η πρώτη αγωγή δανειολήπτη κατά του fund με την οποία ζητείται η μείωση της μηνιαίας δόσης του δανείου του, άτοκη χρονική επιμήκυνση της δανειακής του σύμβασης καθώς και ασφαλιστικά μέτρα για την άρση της παρακράτησης του μηνιαίου μισθού του κατά το ποσό της μείωσης της μηνιαίας δόσης του δανείου.
Η κυρία Νούκα επισημαίνει ότι «με αυτό τον τρόπο ζητούμε να αποκατασταθεί μία κατάσταση, η οποία σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από την εν γένει έννομη τάξη, με το να προστατεύεται ορισμένη μερίδα Ελλήνων πολιτών, πολύ δε περισσότερο, να προστατεύονται ορισμένοι μόνο εκ των δανειοληπτών – δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων- του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και να αφήνονται απροστάτευτοι άλλοι, αυτοί των οποίων τα δάνεια τιτλοποιήθηκαν».