Δύο χρόνια έχουν περάσει από τον Ιανουάριο του 2012, οπότε το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανέλαβε την πρωτοβουλία, μπροστά στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η κρίση για την ελληνική κοινωνία, να διαθέσει συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τριετίας προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολύπλευρων συνεπειών της. Από τότε λοιπόν και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, έχουν ήδη διατεθεί δωρεές ύψους 77 εκατ. ευρώ προς 179 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την υλοποίηση 204 προγραμμάτων σε 31 πόλεις της χώρας.
«Η βαθιά μας πίστη ότι κανένας πολίτης δεν πρέπει να χάσει την αξιοπρέπεια, αλλά και την ελπίδα του, ιδιαίτερα τώρα, και η ειλικρινής μας επιθυμία να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο κινητοποίησε το Ίδρυμα, πριν από ακριβώς δύο χρόνια, ώστε να αναλάβει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να προσφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στήριξη σε όσους έχουν πληγεί εντονότερα από την κρίση» δήλωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο χρόνων από την έναρξη της πρωτοβουλίας.
«Απώτερος στόχος μας δεν είναι απλά να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, αλλά να συνδράμουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας πρόνοιας, όπου η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή θα εμπνέουν και θα καθοδηγούν όλους τους πολίτες και τους δημιουργικούς φορείς του τόπου μας» συμπλήρωσε.
Προγράμματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
Το ποσό που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 80% του συνόλου για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου που παράγουν αυτές οι ΜΚΟ και στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια των πολιτών να ανταποκριθούν στις εντεινόμενες προκλήσεις και δυσκολίες της κρίσης.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη βασική αποστολή του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την υλοποίηση δωρεών και προγραμμάτων, ικανών να δημιουργήσουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και να επιφέρουν αισθητή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Έτσι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υλοποιούνται προγράμματα που ενισχύουν τους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των πολιτών για άμεση στήριξη, αλλά και τους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού, που δημιουργούν σταθερές βάσεις για το μέλλον. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στης πρωτοβουλίας ενάντια στις συνέπειες της κρίσης, έχουν γίνει τα εξής:
∙Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, υλοποιούνται 143 δωρεές, ύψους 61 εκατ. ευρώ
∙Στον τομέα της Υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί 25 δωρεές, ύψους 7 εκατ. ευρώ
∙Στον τομέα της Παιδείας, ενισχύθηκαν συνολικά 25 προγράμματα, ύψους 7 εκατ. ευρώ
∙Στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού, δωρεές ύψους 2 εκατ. συνέβαλαν στην υλοποίηση 11 προγραμμάτων
Δείτε τον πλήρη κατάλογο των δωρεοδόχων Οργανισμών και των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.