Επάνοδο στα κέρδη για τη CPI, εμφανίζουν τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου (1/7/2013-31/12/2013), σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις. Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση 4,4% και διαμορφώθηκαν στα 7,13 εκατ. ευρώ έναντι 6,83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του μεριδίου στην αγορά της εκτύπωσης αλλά και της εκπαίδευσης (Interactive Boards).
Τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 8% και διαμορφώθηκαν σε 1,67 εκατ. ευρώ έναντι 1,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Η αύξηση προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων όσο και τη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους σε 23,4% από 22,7% την περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 521.000 ευρώ έναντι 47.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα. Η σημαντική αυτή βελτίωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οφείλεται στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση του μικτού κέρδους.
Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις σε τρίτους μειώθηκαν σε 5,75 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μείωση που αγγίζει το 16%, ενώ ο Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) μειώθηκε κατά 12%, από 3,77 εκατ. ευρώ σε 3,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 72.000 ευρώ έναντι ζημιών 446.000 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αντανακλώντας έτσι τη σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της εταιρείας.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο επιχειρησιακός διευθυντής της CPI κ. Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε «Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας παρατηρείται για ένα ημερολογιακό έτος πια και αποτυπώνει τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο τόσο σε επίπεδο μείωσης των εξόδων όσο και στην σταθερή στόχευση σε αγορές και δραστηριότητες στις οποίες η εταιρεία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, αναμένουμε η πορεία αυτή να συνεχισθεί».