Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, με επιστολές του προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας, την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Eσωτερικών, της Περιφέρειας Αττικής, τους Αντιπεριφερειάρχες Πειραιά, Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, τον Δήμαρχο Πειραιά, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ζητά να προωθηθεί ένα σύνολο 7 προτάσεων του Ε.Β.Ε.Π. για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, οι οποίες εάν υλοποιηθούν, θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του Πειραιά και της κοινωνίας του.
Αναλυτικά, το κείμενο της επιστολής:
«Στο πλαίσιο της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ενόψει της εκκίνησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων και των πολιτικών στις οποίες θα εστιάσουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Το Επιμελητήριό μας προωθεί ένα σύνολο 7 προτάσεων με στόχο, αφενός τη συνεργασία στο σχεδιασμό κρίσιμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τον Πειραιά και αφετέρου την προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας για το Ε.Β.Ε.Π. που ταυτόχρονα παρουσιάζουν ωριμότητα να υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με φορέα επίβλεψης ή/και λειτουργίας το Ε.Β.Ε.Π. και συνεργαζόμενους φορείς ή συνεργαζόμενους δυνητικούς δικαιούχους:
1.Δημιουργία & Λειτουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων & Ναυτιλιακών Αξιών Πειραιά (Χ.Ε.Π.).
2.Δημιουργία Συστάδας Επιχειρήσεων με έμφαση στη Ναυτιλία & συναφείς υπηρεσίες (Clusters).
3.Δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (Α.Κ.Ε.).
4.Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Επ.).
5.Γραφείο Σύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Απασχόληση (Κόμβος Ε.Β.Ε.Π.).
6.Δράσεις Κατάρτισης μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (KΕ.ΔΙ.Π.).
7.Κατάρτιση, Συμβουλευτική, Πιστοποίηση Τεχνικής Ικανότητας Ανέργων (Δυναμώνω-Συνεχίζω).
Με γνώμονα την κατάρτιση αξιόπιστων και στοχευμένων προτάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, το Επιμελητήριό μας θα υποστηρίξει την υλοποίηση των εν λόγω προτάσεων.»