Στα 19,34 δισ. ευρώ υποχώρησε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, έναντι 21,72 δισ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 11%.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1,14 δισ. ευρώ, δηλαδή 8,1%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το 2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των 46,88 δισ. ευρώ, έναντι 49,31 δισ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή 4,8%.
Εν τω μεταξύ, η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών διαμορφώθηκε στα 27,54 δισ. ευρώ έναντι 27,58 δισ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 368 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%.
Όσον αφορά στον Δεκέμβριο του 2013, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 1,39 δισ. ευρώ έναντι 1,42 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 254 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,5%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων διαμορφώθηκε στο ποσό των 3,49 δισ. ευρώ έναντι 3,87 δισ. ευρώ έναντι τον ίδιο μήνα του 2012 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 301 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,8%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών διαμορφώθηκε στα 2,09 δισ. ευρώ έναντι 2,44 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2012 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 14,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 47,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%.