Πτώση 2,7% κατεγράφη τον Ιανουάριο στις τιμές των οικοδομικών υλικών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του Ιανουαρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2013, σημείωσε μείωση 2,7%, έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2013 προς το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Γενικός Δείκτης τον Ιανουάριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση 1%, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2013 προς το 2012.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, παρουσίασε μείωση 1,7%, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.