Πλεόνασμα 10,1 δισ. ευρώ παρουσίαζε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το 2013, το οποίο ήταν αυξημένο κατά περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2012.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,5 δισ. ευρώ ή περίπου 15% σε σχέση με το 2012 και την ταυτόχρονη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ ή 0,2%.
H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αποδίδεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,5% και στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 1,2%. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 60,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 58,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Ειδικότερα, όσον αφορά την άνοδο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, η κεντρική τράπεζας σημειώνει ότι αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ κατά 31,4% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,5 δισ. ευρώ, και στην αύξηση κατά 9,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ που διαμορφώθηκαν στα 7,2 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,7%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 4,6%.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 14,8% και διαμορφώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 18,5% και διαμορφώθηκαν στα 905 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,3%.
Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 42,2% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 32,8% και διαμορφώθηκαν στα 566 εκατ. ευρώ.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2013 αυξήθηκε κατά 15,5% και διαμορφώθηκε στις 17.920 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 15.518 χιλ. ταξιδιωτών το 2012.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκε στις 10.527 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4%. Ταυτόχρονα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ διαμορφώθηκαν στις 7.392 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,4%.
Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 7,9% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 6,7%.
Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, αύξηση κατά 17,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ μείωση κατά 3,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 54,7% και διαμορφώθηκαν στις 1.353 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 24,8% και διαμορφώθηκαν στις 467 χιλ. ταξιδιώτες.