Στην κερδοφορία επέστρεψε στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 η γαλλική τράπεζα Credit Agricole, η οποία ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη τη διανομή μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2013.

Συγκεκριμένα, η Credit Agricole σημείωσε κέρδη 612 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, έναντι ζημιών 3,98 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2012.

Ο γαλλικός όμιλος επωφελήθηκε από επιστροφές φόρων που συνδέονται από τις λογιστικές ζημιές που υπέστη από την συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας τον Ιανουάριο του 2013. Σημειώνεται πως η Credit Agricole ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής καταβάλλοντας συνολικά 2,9 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 της Credit Agricole διαμορφώθηκε στο 8,3%, πάνω από το στόχο 7,8% έως 8% που είχε θέσει για τον Ιανουάριο του 2014 η Διοίκηση της τράπεζας.