Συνολικά 21 σχέδια – προτάσεις επελέγησαν στο πλαίσιο των υποτροφιών του προγράμματος Αγγελοπούλου CGIU, που προβλέπει για δεύτερη χρονιά συμμετοχή στις εργασίες του Clinton Global Initiative University στο Φοιίνιξ της Αριζόνα και, στη συνεχεία, στήριξη των προγραμμάτων που προτάθηκαν με ποσό έως 10.000 ευρώ για το κάθε πρόγραμμα.

Από τα σχέδια αυτά τα 2 ήταν συλλογικά, τα 9 υποβλήθηκαν από φοιτήτριες και τα 12 από φοιτητές. Οι 10 προέρχονται από την Αθήνα, 5 από την Θεσσαλονίκη, 3 από την Λάρισα, 1 από την Πάτρα, 1 από την Κρήτη, 1 από την Εύβοια.

Με την επιλογή των σχεδίων – προτάσεων, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των υποτρόφων.

Τα προγράμματα εντάσσονται και θα αναπτυχθούν στους τομείς: της δημόσιας υγείας, των πρότυπων καλλιεργειών / του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας/του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην Επιτροπή που έκανε την επιλογή συμμετείχαν: ο Ακαδημαϊκός Γρηγόρης Σκαλκέας, και οι καθηγητές Ναπολέων Μαραβέγιας, Θόδωρος Πελαγίδης και Γιάννης Τούντας.

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα από τα οποία υπήρξαν συμμετοχές ήταν: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Κρήτης.

Δείτε εδώ τα προγράμματα που προτάθηκαν και τους επιτυχόντες