Παρά το γεγονός ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία εξακολουθούν και καταγράφουν αρνητικό πρόσημο, η εκτίμησή μας είναι ότι έχουν δημιουργηθεί όλες εκείνες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε το 2014 να είναι το πρώτο έτος σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για ανάκαμψη έπαιξαν η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και η σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση και ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος.
Ενισχυτικό ρόλο σε αυτήν τη θετική δυναμική πιστεύω ότι μπορεί να διαδραματίσουν τόσο οι αναμενόμενες αποφάσεις για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους όσο και η ανάληψη μακροοικονομικών δράσεων και πολιτικών στήριξης των εισοδημάτων και τόνωσης των επενδύσεων. Η χρηματοδότηση ή επιδότηση θέσεων εργασίας (έστω και προσωρινών) θα συμβάλει στη στήριξη των εισοδημάτων.
Δύο είναι οι παράγοντες κινδύνου. Πρώτος –κυρίως στα μάτια των ξένων –είναι η αβεβαιότητα της πολιτικής συνέχειας και συνέπειας. Δεύτερος και πολύ περισσότερο σημαντικός, είναι η μη σωστή εκτίμηση στο πλαίσιο του Μνημονίου των επιπτώσεων, σε όρους ρευστότητας και οικονομικής δραστηριότητας, της υποχρέωσης χρησιμοποίησης των πρωτογενών πλεονασμάτων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους.
Ο κ. Ηλίας Λεκκός είναι Group Chief Economist της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ