Πρώτα ψηφίζει η Βουλή και μετά έρχεται να διορθώσει. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση των υπέρογκων προστίμων που επιβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2014 σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που καθυστερούν μία ημέρα να υποβάλουν φορολογική δήλωση, δεν κόβουν αποδείξεις, δεν τηρούν σωστά τα βιβλία της Εφορίας κ.τ.λ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει στα χέρια εισηγήσεις τόσο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης όσο και του ΠαΣοΚ προκειμένου να αποφασίσει τη μείωση των προστίμων που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες εξετάζεται κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη ευνοϊκής μεταχείρισης στην περίπτωση μεμονωμένης μη τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, προτείνεται η επιβολή μειωμένου προστίμου για περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους.
Οι αλλαγές


Οσον αφορά τα πρόστιμα για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, με βάση τα ισχύοντα εφαρμόζεται πρόστιμο 100 ευρώ για μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων, 1.000 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και 2.500 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Επίσης, προβλέπονται στις διατάξεις περί φοροδιαφυγής και επιπλέον πρόστιμο ίσο με ποσοστό 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε, όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των 2.500 ευρώ.
Με τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών το πρόστιμο για καθεμία απόδειξη που δεν έχει εκδοθεί θα παραμείνει στα 100 ευρώ για μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων, θα μειωθεί στα 400 ευρώ από 1.000 σήμερα για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και σε 800 ευρώ από 2.500 ευρώ σήμερα για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων με πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το ανώτατο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν έχουν εκδοθεί.
Αυστηρότερα θα είναι τα πρόστιμα στην περίπτωση που η αποκρυβείσα αξία παραστατικού στοιχείου υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ και η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.
Αξίζει να τονιστεί ότι από έρευνα που έχουν πραγματοποιήσει αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, από τα 62 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη τα 23 δισ. ευρώ αφορούν πρόστιμα και το ποσοστό εισπραξιμότητας δεν ξεπερνά ούτε το 1%.
Οσον αφορά τα πρόστιμα μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακράτησης φόρου, καθώς και άλλων διαδικαστικών παραβάσεων, με βάση τα ισχύοντα το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για όσους δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία, 1.000 ευρώ για απλογραφικό σύστημα και 2.500 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία με πλήρη λογιστικά πρότυπα. Η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών είναι τα πρόστιμα να διαμορφωθούν σε 100 ευρώ, 400 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα.
H υποτροπή


Επίσης θα ξεκαθαρίσει με τον νέο νόμο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή έως τα τέλη Φεβρουαρίου η έννοια της υποτροπής καθώς δεν αποσαφηνίζεται ρητά στον ισχύοντα νόμο. Η προτεινόμενη διάταξη θα ξεκαθαρίζει ότι ως υποτροπή θεωρείται η επανάληψη πράξης ή παράλειψης της ίδιας ακριβώς μορφής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους για την οποία έχει εκδοθεί προηγουμένως πράξη επιβολής προστίμου.
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης έχει δεχθεί από παράγοντες της αγοράς προτάσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σκέλος των προστίμων και είναι από εκείνους που εισηγούνται αλλαγές του υφιστάμενου καθεστώτος ως προς το ευνοϊκότερο ώστε να υπάρχει και αυξημένη εισπραξιμότητα και να μην εξαντλεί το κράτος την αυστηρότητά του σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν υποπίπτουν κατ’ εξακολούθηση σε φορολογικές παραβάσεις.

«Οι ποινές να έχουν ως σκοπό τη συμμόρφωση»
«Να μην τιμωρούνται οι τυπικές παραβάσεις και να λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητά τους» πρότεινε το ΠαΣοΚ

Αντιπροσωπεία του ΠαΣοΚ στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα ανέφερε ότι οι ποινές πρέπει να έχουν ως σκοπό τη συμμόρφωση, αλλά να λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης και να υπάρχει αναλογικότητα και συνάρτηση παράβασης και ποινής. Πρότειναν να μην τιμωρούνται τυπικές παραβάσεις, ενώ στην απόκρυψη συναλλαγών το πρόστιμο να υπολογίζεται ποσοστιαία της απόκρυψης της συναλλαγής αλλά και της ωφέλειας.
Για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων προτείνει το ΠαΣοΚ να μην επιβάλλεται πρόστιμο πάνω από 100 ευρώ ανεξάρτητα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν οι επιτηδευματίες. Μάλιστα, στις πιστωτικές ή μηδενικές με το πρόστιμο αυτό κλείνει η ποινή του φορολογουμένου. Στις χρεωστικές δηλώσεις θα ακολουθεί η ήδη προβλεπόμενη επιβολή τόκου για κάθε μήνα καθυστέρησης και το πρόστιμο εκπροθέσμου καταβολής.
Στις τροποποιητικές δηλώσεις να μην επιβάλλεται πρόστιμο εάν δεν οφείλεται φόρος ή εάν οφείλεται φόρος, όταν αυτός είναι σε ποσοστό μικρότερο του 10% του αρχικού ποσού ή εάν πρόκειται για ποσό κάτω των 300 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσοστού.
Επίσης, ζητούν να καταργηθεί το άρθρο του νόμου που προβλέπει 100% ποινή σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μία μέρα για παρακρατούμενους φόρους.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ