Σύγχυση έχει προκαλέσει στους φορολογούμενους πολίτες το ζήτημα της προκαταβολής του φόρου. Δηλαδή πάνω σε ποια εισοδήματα θα υπολογίζεται και σε ποια όχι. Είναι γνωστό ότι η προκαταβολή του φόρου υπολογίζεται από το 2007 στο σύνολο τω εισοδημάτων στην περίπτωση μόνο που το εισόδημα από μισθώματα ή ελευθέρια επαγγέλματα ήταν μεγαλύτερο από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, η τελική ρύθμιση η οποία θα ισχύσει είναι: όταν κάποιος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις και παράλληλα εξασκεί ελευθέριο επάγγελμα ή εισπράττει ενοίκια ο φόρος θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε μία πηγή και το ίδιο θα ισχύει και για την προκαταβολή φόρου, ποτέ όμως για το τμήμα φόρου από μισθούς ή συντάξεις.

Δηλαδή αν κάποιος έχει ετήσιο μισθό 20.000 ευρώ και ταυτόχρονα εισπράττει ενοίκια 10.000 ευρώ ο φόρος για τον μισθό είναι 2.300 ευρώ και ο φόρος για τα ενοίκια 1.200 ευρώ.

Η προκαταβολή 55% δεν θα υπολογίζεται επί του συνολικού φόρου των 3.500 ευρώ αλλά επί του φόρου των ενοικίων των 1.200 ευρώ.

Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τα ελευθέρια επαγγέλματα.

Μέχρι πέρυσι ίσχυε με νόμο του 2007 ότι εάν τα εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα ή μισθώματα ήταν μεγαλύτερα από τους μισθούς ή τις συντάξεις που λάμβανε ο ίδιος φορολογούμενος τότε η προκαταβολή του φόρου υπολογιζόταν στο σύνολο του φόρου.

Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις θα υπολογίζεται μόνο στον φόρο των μισθωμάτων ή του ελευθέριου επαγγέλματος ανεξάρτητα αν είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου από μισθούς ή συντάξεις.

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα υπολογίζεται προκαταβολή στον φόρο από μισθούς ή συντάξεις.

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου οικονομικών όπου χρειάζεται ειδικότερη διευκρίνιση θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ή υπουργική απόφαση.

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί νέων επιβαρύνσεων μισθωτών και συνταξιούχων από προκαταβολές φόρου, από το Υπουργείο Οικονομικώνεπισημαίνονται τα εξής:

Οι αναφορές στα δημοσιεύματα αφορούν σε φορολογικές ρυθμίσεις που ίσχυαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τη χρήση 2013.

Δεν αφορούν τον Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει από τη χρήση 2014 και εξής. Το αντίθετο ισχύει. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, διορθώθηκαν στο πλαίσιο του νέου Κώδικα.

Προκαταβολή φόρου θα υπολογίζεται πλέον μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν νέες επιβαρύνσεις, είτε άμεσες είτε έμμεσες, σε μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως παραπλανητικά αναφέρεται στα δημοσιεύματα αυτά».