Το διαζύγιο της συγχώνευσης της Σελλόντα με την εταιρεία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες όπως έγραψε το Βήμα στις 22 Ιανουαρίου δεν αιφνιδίασε κανέναν. Στο μεταξύ την τύχη του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών αναλαμβάνουν οι Τράπεζες καθώς ο πλέον εξαγωγικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας είναι υπερχρεωμένος.

Στα πλαίσια οι πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας Σελλόντα ανάθεσαν τον έλεγχο των αποθεμάτων του ιχθυοπληθυσμού στην Νορβηγική εταιρεία «Akvaplan-niva AS», η οποία και τον πραγματοποίησε χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα.

Η Σελόντα σε ανακοινωσή της αναφέρει:

«Την 19/7/2013 η Εταιρεία μας υπέγραψε «Συνοπτική συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης» (MOU) με τις πιστώτριες Τράπεζες , όπου περιγράφονται συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχέδιο αναδιάρθρωσης δανεισμού του ομίλου. Μία από αυτές ήταν και η διενέργεια ελέγχου επί των αποθεμάτων του ιχθυοπληθυσμού των εταιρειών από ανεξάρτητη εταιρεία επιλογής των τραπεζών.

Οι Τράπεζες ανάθεσαν τον έλεγχο στην Νορβηγική εταιρεία «Akvaplan-niva AS» , όπου και πραγματοποίησε , σε απόλυτη συνεργασία με την εταιρεία μας, δειγματοληπτικό έλεγχο με αποθέματα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2013, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις μας, δεν φαίνεται να προκύπτει σημαντική μέση απόκλιση που να επηρεάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει αναφορά για τα αποτελέσματα του ελέγχου ούτε από την ελεγκτική εταιρεία ούτε από τις αρμόδιες τράπεζες, αφού γενικότερα η όλη διαδικασία και οι όροι της αναδιοργάνωσης των δανείων της Εταιρείας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό εάν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός, αναφέρει η Σελλόντα».